Národní síť Zdravých měst ČR
Členové NSZM

Ostatní


Logo: Místní agenda 21

Logo: WHO Healthy Cities Project


Dobrá praxe - inovativní příklady z oblasti: veřejná správa, životní prostředí, doprava, zemědělství, ...

Metodika - portál pro vzdělávání koordinátorů Zdravých Měst a MA21

Dataplán - moderní řízení měst, obcí a regionů

Národní síť Zdravých měst
Systém splňuje
technické podmínky

Systém splňuje technické podmínky Ipv6.

Sekce Zdravých měst: Jak mohou města spolupracovat s mladými lidmi?

8.4.2014
Ve čtvrtek 15. května 2014 se ve Zdravém městě Litoměřice uskuteční Tematická sekce Zdravých měst, věnovaná tématu zapojování mladé generace do rozvoje měst. Akce představí postupy, aktivity a příklady dobré praxe pro aktivizování a zapojování mládeže do rozvoje měst a obcí. Fungování a zajímavé aktivity studentských zastupitelstev a parlamentů představí zástupci měst Litoměřice a Turnov. Zástupci Moravské Třebové se podělí o své zkušenosti s pořádáním kulatého stolu pro mladé k aktuálnímu důležitému tématu – zaměstnanost mladých. Akce se zúčastní i samotní mladí lidé, kteří zhodnotí své zapojení do aktivit a spolupráci s městem.
více >>
 

Jarní zasedání Valné hromady NSZM ČR proběhne na Magistrátu v Praze

27.3.2014
Dne 28. dubna 2014 od 10:00 hodin se v prostorách Magistrátu hl. města Prahy uskuteční Jarní zasedání Valné hromady NSZM ČR 2014. Na setkání budou projednána významná témata související s Projektem Zdravé město a místní Agenda 21, služby asociace pro členy, bude zhodnocen rok 2013 a představena Výroční zpráva. Na akci se také představí noví členové NSZM ČR abudou zhodnoceny výsledky spolupráce asociace na národní i mezinárodní úrovni.
více >>
 

Oslavy Dne Země 2014 podpořily desítky Zdravých měst

28.3.2014
Den Země, nejrozsáhlejší mezinárodní kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí, připadá každoročně na 22. duben. Poprvé se Den Země slavil v roce 1970 ve Spojených státech amerických. V současnosti probíhá kampaň ve 192 zemích za pomoci více než 22 tisíc partnerských organizací, do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa. V České republice se konají oslavy Dne Země již přes 20 let. Také letos se ke kampani připojila Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se konaly osvětové akce zaměřené na poznávání a ochranu přírody, ale i ekojarmarky, jarní úklidy nebo zábavné ekovýchovné akce pro děti.
více >>
 

Evropské sítě Zdravých měst v dubnu 2014 v Kodani. O čem se jednalo?

15.4.2014
Po necelém roce se opět sešli zástupci národních sítí Zdravých měst v dánské Kodani, aby na pracovním setkání diskutovali aktuální otázky spojené s rozvojem Zdravých měst, obcí a regionů v evropských zemích, Rusku a Izraeli. Setkání, které proběhlo od 2. do 4. dubna 2014, hostila jej Evropská kancelář WHO (Světová zdravotní organizace) a zúčastnilo se jej celkem 14 národních koordinátorů a dále expertů na problematiku podpory zdraví.
více >>
 

NOVÝ ZPRAVODAJ NSZM ČR (česky i anglicky) - dění ve Zdravých městech, obcích a regionech

7.4.2014

Připravili jsme pro Vás další číslo Zpravodaje NSZM ČR.
Nabízíme také nové vydání souhrnu v angličtině: "HCCZ Newsletter".


více >>
 

Chcete dostávat užitečné informace e-mailem? Vyberte si sami téma, které Vás zajímá!

15.4.2014
Tematické e-mailové konference Národní sítě Zdravých měst jsou určeny všem zájemcům o problematiku udržitelného rozvoje, zdraví, kvality života a dalších vybraných oblastí. Doposud je v e-konferencích, jejichž prostřednictvím jsou rozesílány aktuální informace na zvolené téma, přihlášeno více než 1000 odběratelů. Pro přihlášení stačí jen vyplnit interaktivní formulář na stránce www.ZdravaMesta.cz/ekonf.
více >>
 

Liberecký kraj poprvé vyhlásil dotace pro místní Agendy 21

28.3.2014
Liberecký kraj, který je členem NSZM, bude letos poprvé dotovat aktivity obcí a dalších subjektů, které souvisí s místní Agendou 21 (MA21). Během celého dubna bude krajský úřad přijímat žádosti o financování aktivit, které v sobě zahrnují zapojení místních občanů do rozhodování v obcích a zapracování pripcipů udržitelného rozvoje do koncepcí i běžné agendy. Liberecký kraj se tak zařadil mezi další Zdravé kraje, které poskytují finanční podporu na realizaci místní Agendy 201 v České republice.
více >>
 

Světový den zdraví se v Česku zaměří na nemoci přenášené klíšťaty

28.3.2014
Každý rok připadá na 7. duben mezinárodní kampaň Světový den zdraví, koordinovaná Světovou zdravotní organizací (WHO). V letošním roce se kampaň, ke které se hlásí také Zdravá města a obce v České republice, zaměří na nemoci přenášené „biologickými vektory“, především hmyzem a dalšími členovci. Cílem kampaně je zvýšit informovanost o těchto nákazách a možnostech prevence. V Česku se kampaň zaměří na rizika klíšťové encefalitidy a lymeské boreliózy. Propagátorem kampaně je Státní zdravotní ústav, který nabízí obcím, školám i dalším institucím vzdělávací materiály.
více >>
 

Dobrovolnictví v praxi - "Ukliďme Česko" a mnoho dalšího na Jarní škole Zdravých měst

21.3.2014
Ve dnech 19. - 21. března 2014 se ve Zdravém městě Prachatice uskutečnila Jarní škola Zdravých měst. Školu zahájil úvodní seminář, který představil příklady dobré praxe z měst a možnosti spolupráce s odbornými partnery. Nejprve účastníky přivítali starosta města Martin Malý a místostarosta Robert Zeman. Představili historii, zajímavosti a aktivity města.  Marie Petrová za MŽP a PS MA21 představila aktuality k místní Agendě 21 a systém hodnocení jednotlivých kategorií. Během dopolední části proběhla panelová diskuse, která představila odborné partnery a různé způsoby zapojení dobrovolníků - například novou kampaň "Ukliďme Česko", do které se mohou zapojovat města, firmy, organizace i jednotlivci.
více >>
 

Setkání městských částí ke Zdravému městu poprvé proběhlo pod záštitou Prahy

14.3.2014
Ve čtvrtek 13. března 2014 se na Nové radnici v Praze uskutečnilo setkání městských částí Prahy věnované tématu plánování a řízení rozvoje v kvalitě Zdravého města a místní Agendy 21. Jedná se o moderní postupy zaměřené na praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráci úřadů s veřejností. Setkání zahájil radní hlavního města Prahy a politika Zdravého města a MA21 Martin Dlouhý (na fotografii). Vyjádřil potěšení, že může účastníky přivítat na akci spolupořádané hlavní městem Praha pod hlavičkou projektu Zdravé město. Ocenil možnost vzájemného sdílení zkušeností a příležitost k dialogu a sbírání podnětů od zástupců městských částí, které setkání přináší.
více >>
 

Sídliště, jak dál? Společná aktivita Zdravých měst a Fakulty architektury ČVUT

3.3.2014
Fakulta architektury ČVUT ve spolupráci a s podporou Národní sítě Zdravých měst a Nadace Heinrich Böll Stiftung organizují v roce 2014 aktivity s příznačným názvem „Sídliště, jak dál?“. Cílem tohoto projektu, na kterém se budou podílet studenti zmíněné vysoké školy v rámci svých závěrečných prací, je hledání dlouhodobé vize transformace sídlišť. Během roku 2014 proběhne zpracování případových studií z vybraných českých a moravských měst, poznatky pak shrne mezinárodní konference, výstava i speciální publikace. Zároveň proběhne řada doprovodných aktivit k tématu sídlišť jak v samotných pilotních lokalitách, tak v rámci semestrální práce zmíněné fakulty.
více >>
 

Výstupy mezinárodní konference Evropské sítě Zdravých měst WHO 2013

11.3.2014
Pod patronací Evropské kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO) proběhla v minulém roce ve dnech 20. - 22. září 2013 v tureckém Izmiru pravidelná konference Evropské sítě Zdravých měst, která sdružuje 30 národních sítí s více než 1400 Zdravými městy a obcemi. Konference se zúčastnilo na 270 reprezentantů z 27 zemí – zejména pak zástupců měst, jejich sítí či odborných organizací. Setkání se zaměřilo na diskuse k Projektu Zdravé město v jeho V. fázi a na zhodnocení dosažených aktivit. Ke konferenci byl vydán podrobný materiál shrnující jednotlivé prezentace a výstupy workshopů.
více >>
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 22 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2014; Server DtP verze 1.3324
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz