Národní síť Zdravých měst ČR


Beseda v Bratislavě o zkušenostech z 20ti let Zdravých měst v Česku

21.7.2014
Dne 17. září 2014 představí předseda NSZM ČR, Mgr. Petr Hermann, na besedě v Bratislavě postup Zdravých měst v průběhu 20ti let existence tohoto programu WHO v ČR. Níže naleznete pozvánku na tuto akci. Věříme, že beseda bude zajímavá pro zástupce měst i pro další zájemce z celého Slovenska.
více >>
 

Dobrovolnictví v obcích: konference Zdravých měst a HESTIA v Jihlavě, již v září

25.6.2014
Ve dnech 29.-30. září 2014 se ve Zdravém městě Jihlava uskuteční konference s názvem "Dobrovolnictví v obci - jak na to?". Téma dobrovolnictví bude představeno jako cesta ke spolupráci obce s občany a organizacemi a inspirace pro získání zaměstnání. Budou prezentovány příklady dobré praxe mimo jiné ze Zdravých měst Prachatice, Vsetín, Opava, Ústí nad Labem a ze Zdravého Kraje Vysočina, dále dobrovolnické projekty mezinárodní a mezigenerační spolupráce a aktivního zapojení občanů do veřejného života obce či regionu. Akci, která navazuje na loňskou konferenci v Soběslavi, pořádá Národní dobrovolnické centrum HESTIA ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR, Krajem Vysočina a Koordinačním uskupením NNO Vysočiny.
více >>
 

21. Konference NSZM ČR 2014 - zdroj inspirací k postupu po komunálních volbách

9.7.2014
Ve dnech 25. a 26. listopadu 2014 se v Praze uskuteční celostátní 21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR, která se zaměří na aktuální témata a sdílení osvědčených postupů ve Zdravých obcích, městech a regionech. První den akce proběhne v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně. Hlavními tématy letošní konference bude strategické řízení a podpora dobrovolnictví v obcích v návaznosti na principy udržitelného rozvoje. Konference také představí postupy nejpokročilejších místních Agend 21 jako možné inspirace i pro nově zvolené zastupitele.
více >>
 

„Sídliště, jak dál?“ Návody i úskalí představí mezinárodní konference

11.7.2014
Sídliště ve městech  často představují specifické lokality, které obzvláště nyní vyžadující koncepční a promyšlené rozhodování veřejné správy a dlouhodobý plán. Řada těchto míst může představovat riziko vzniku sociálně problematických oblastí či dokonce vyloučených lokalit. Jejich prostorová struktura s sebou nese komplikace v oblasti ekonomické i sociální udržitelnosti. Doposud se řešení zaměřovala téměř výhradně na domy a jejich stavebně technologický standard a příliš nebyla řešena dlouhodobá strategie pro rozvoj těchto lokalit. 

„Sídliště, jak dál“ je název výzkumného projektu, který probíhá na Fakultě architektury ČVUT v Praze a do kterého se zapojila také Národní síť Zdravých měst ČR. Projekt se zabývá právě hledáním dlouhodobé vize pro sídliště, možností jejich adaptace a úprav. Vyvrcholením projektu bude mimo jiné i chystaná mezinárodní  konference, která proběhne v budově Fakulty architektury ČVUT v Praze 13. a 14. listopadu 2014.
více >>
 

Publikace Chuťovky pro starostky a starosty – inspirace, jak podpořit aktivitu mladých

8.7.2014
Jak zapojit mladé lidi do života obce ukazuje pestrá publikace „Chuťovky pro starostky a starosty“ vydaná společností EDUin, na které úzce spolupracovala NSZM ČR. Publikace představuje projekty čtrnácti neziskových organizací a ukazuje, co dokážou mladí lidé udělat pro své okolí – vlastním nápadem počínaje a úspěšnou realizací konče. Své postupy v této oblasti zde představují i Zdravá města.
více >>
 

Strategické řízení obcí i budoucnost sídlišť, na Letní škole Zdravých měst 2014

20.6.2014
Ve dnech 18. – 20. června 2014 se ve Zdravém městě Turnov uskutečnila Letní škola Zdravých měst, která je součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO". Na akci byly prezentovány příklady dobré praxe z jednotlivých měst i regionů a také zajímavé aktivity odborných partnerů a účastníci měli možnost vzájemně sdílet zkušenosti s realizací MA21. Letní školu zahájil starosta hostitelského města Tomáš Hocke (na fotografii), který přivítal účastníky a představil historii a současnost města. Praktickou ukázku toho, že se i mladí lidé mohou aktivně zapojovat do rozhodování o místě, kde žijí, představili v inspirativní prezentaci samotní studenti z Parlamentu mládeže města Turnova.
více >>
 

Téma zdraví jako integrální součást plánování a řízení měst – Zdravá města jdou příkladem

19.6.2014
Přestože je téma zdraví jednou ze zásadních složek kvality života a ovlivňuje nás všechny, v praxi veřejné správy v ČR je to téma stále velmi podceňované. Obce však disponují velkou řadou nástrojů k jeho pozitivnímu ovlivnění a vylepšení podmínek pro zdraví svých občanů – ať už formu osvěty, cílených preventivních programů nebo například budováním a vylepšováním infrastruktury pro pohyb všech generací, podporou kvality stravování ve školách či formou různých grantových pobídek. Pro to, aby politická reprezentace věděla, kam přesně cílit, je však nejprve nutné s pomocí odborníků detailně zmapovat zdravotní stav obyvatel v daném regionu, vyhodnotit příčiny a hledat vhodná řešení. Zdravá města jsou příkladem, o zpracování zdravotních plánů zájem roste. Tím, kdo tuto aktivitu jako jeden z prvních v Česku ukázal v praxi, bylo Zdravé město Brno. Mezi další, kteří v posledních letech takovýto plán připravují a nyní jej aktualizují, patří například Zdravá města Chrudim, Jihlava, Vsetín, Hodonín, Tábor, Ústí nad Labem či Litoměřice. Zdravá města Prachatice a Strakonice budou analýzu zdravotního stavu obyvatel i zdravotní plán zpracovávat poprvé.
více >>
 

Dobré zprávy existují, pojďme je hledat a ukázat - spolupráce Zdravých měst a regionálních televizí

5.6.2014
Větší mediální podpora příkladů dobré praxe a pozitivních projektů realizovaných městy, obcemi a kraji v České republice - to je cílem nově nastartované spolupráce Národní sítě Zdravých měst ČR s celoplošným televizním programem regionálnítelevize.cz, který se věnuje regionálnímu zpravodajství a propagaci českých, moravských a slezských regionů.
více >>
 

Kampaň "Dny bez úrazů 2014" se zaměří zejména na bezpečnost dětí

31.5.2014
Každoročně na začátku června probíhá ve Zdravých městech, obcích a regionech preventivní osvětová kampaň Dny bez úrazů. Předpoklad, že úrazům lze pomocí prevence účinně předcházet, byl v praxi měst mnohokrát ověřen. Dny bez úrazů nabízí řadu akcí, během kterých se děti učí, jak se bezpečně pohybovat v dopravě, ale také na hřišti, v přírodě a doma. Kampaň zahrnuje také aktivity pro další skupiny obyvatel ohrožených úrazy, například seniory. Nedílnou součást kampaně tvoří také praktický nácvik první pomoci při úrazu.
více >>
 

31. květen 2014:"Světový den bez tabáku". Jak funguje daň u tabákových výrobků?

30.5.2014
Světový den bez tabáku je mezinárodní kampaní, která se zaměřuje na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Kampaň připadá každoročně na 31. květen a je podporována Světovou zdravotní organizací (WHO). Ke kampani se hlásí také členové Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM). Letošní ročník kampaně se celosvětově zaměřuje především na téma zvyšování spotřební daně na tabákové výrobky jako nástroje ke snížení jejich užívání za strany konzumentů. Programy kampaně ve Zdravých městech, obcích a regionech naleznete na www.zdravamesta.cz/dbt.
více >>
 

Mezinárodní konference Zdravých měst se uskuteční v říjnu 2014 v Aténách - registrujte se už nyní!

24.5.2014
Projekt Zdravé město má za sebou na mezinárodní scéně již více než čtvrt století úspěšného rozvoje. Zástupci Zdravých měst nejen z evropského regionu se setkají na 25. výroční konferenci, která se uskuteční ve dnech 22.-25. října v hlavním městě Řecka Aténách. Konference, jejíž mottem je "Zdraví a město: život ve městě v 21. století", se zaměří na témata související s podporou veřejného zdraví, zvyšováním kvality života ve městech, s důrazem na roli místních autorit a samospráv. Účastníci akce budou sdílet úspěšné postupy, inspiraci a dobrou praxi Zdravých měst z celého světa. Konference proběhne pod patronátem Evropské regionální kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO).
více >>
 

Veřejná fóra Zdravých měst táhnou. Obyvatelé společně projednávají problémy měst a obcí i návrhy k řešení.

2.6.2014
Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého občané definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero problémů. Výsledek je následně ještě ověřen anketou s účastí širšího okruhu občanů. Během fóra se účastníci také dozvědí, jak bylo naloženo s problémy, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce. Setkání s veřejností se účastní nejen představitelé samosprávy, ale také zástupci neziskových organizací, škol a dalších expertů zvenčí. Ve Zdravém městě Litoměřice se letos zúčastnilo Veřejného fóra (20. dubna) více než 200 zájemců, což je zatím rekordní počet v rámci celé ČR.
více >>
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 23 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2014; Server DtP verze 1.3341
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz