Národní síť Zdravých měst ČR


Fórum Zdravého města je vždy otevřeno názorům obyvatel. Aktivní je zejména mladá generace

V roce 2014 proběhlo Veřejné fórum Zdravého města či obce na 51 místech. Nejvíce účastníků dorazilo na Veřejné fórum Zdravého města Litoměřice, akci navštívilo na 200 občanů. Přehled termínů a míst, kde se Fórum koná, naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/forum.  Jsou zde k dispozici také informace o 10P - desateru problémů, které vzešlo z veřejného setkání v daném místě, související strategické dokumenty, kontaktní údaje a také pozvánky na akce.  (11.12.2014)
více»
 

VI. fáze Projektu Zdravé město WHO v Evropě je v plném proudu

V roce 2014 vstoupila Národní síť Zdravých měst ČR společně s dalšími národními sítěmi v Evropě do VI. fáze Projektu Zdravé město WHO.
(17.1.2015)
více»
 

POUR FÉLICITER 2015

Národní síť Zdravých měst ČR děkuje všem svým členům, partnerům a příznivcům za podporu a celoroční přínosnou spolupráci.
Ať i nadále sklízíte ty nejlepší plody pod střechou Zdravých měst, obcí a regionů v Česku.
PF 2015

(1.1.2015)
více»
 

Souhrnný Zpravodaj NSZM za rok 2014

Připravili jsme pro Vás speciální číslo Zpravodaje NSZM se souhrnem za rok 2014. Přečtěte si ZDE. (11.12.2014)
více»
 

Konzultace pro členy sítě Zdravých měst – osobní, telefonické a nově i pravidelné webináře

V roce 2014 byla spuštěna další služba pro členy Národní sítě Zdravých měst. Cílené osobní či telefonické konzultace, které jsou ze strany koordinátorů dlouhodobě nejoceňovanější službou asociace, byly doplněny pravidelným internetovým webinářem. Webinář představuje on-line interaktivní metodický seminář, kde se schází libovolný počet pozvaných lidí v „digitálním prostředí“, ve stanovený čas - prostřednictvím internetu a svých sluchátek, případně webkamery. Koordinátoři či další zástupci Zdravých měst, obcí a regionů zde mohou klást otázky, zasílat materiály, a zejména slyšet diskusi k různým praktickým problémům, která se týkají realizace Projektu Zdravé město, obec, region a místní Agendy 21. Výhodou je, že při této celostátní metodické konzultaci není nutné opustit své pracoviště, a přitom je možné se dozvědět mnoho zajímavých pracovních informací od konzultantů z NSZM i od svých kolegů z celého Česka. (5.1.2015)
více»
 

Jak dál po komunálních volbách? Inspiraci nabídla Konference Zdravých měst

Za účasti mnoha vzácných hostů a zájemců o témata spojená s udržitelným rozvojem obcí proběhla v Kaiserštejnském paláci v Praze na Malé Straně konference Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM). Mezi hlavní témata akce patřily postupy správného řízení obcí a měst směrem k jejich vyváženému rozvoji, konkrétní kroky i překážky na této cestě představili zástupci šesti míst z Česka. Dvoudenní konference přinesla řadu inspirací i pro nově zvolené zastupitele a radní. (26.11.2014)
více»
 

Dobrovolnictví v Česku? Ukázky spolupráce v obcích a krajích představila závěrečná konference projektu

K poslednímu listopadovému dni roku 2014 byl ukončen dvouletý projekt Národní sítě Zdravých měst a jejích dalších partnerů z Česka i ze zahraničí s názvem „Dobrovolnictví v obci – jak na to?“. Téma není nijak nové - řada věcí jak u nás, tak v zahraničí běží dlouhá léta. Nové je však propojení s obcemi a kraji a hledání toho, co jim dobrovolnictví přináší a naopak, co mohou obce a kraje pro dobrovolnictví udělat. Díky podpoře z Evropského sociálního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost mohly být v tomto tématu proškoleny stovky zástupců obecních, městských či krajských úřadů, ale i neziskovek a dalších zájemců po celé ČR. Byly organizovány ukázkové akce, rozběhnuta partnerství obcí a dobrovolnických organizací, vznikly zajímavé publikace pro laiky i odborníky i krátký inspirativní film. (8.7.2014)
více»
 

„Sídliště, jak dál?“ Návody i úskalí představila mezinárodní konference

Sídliště ve městech  často představují specifické lokality, které obzvláště nyní vyžadující koncepční a promyšlené rozhodování veřejné správy a dlouhodobý plán. Řada těchto míst může představovat riziko vzniku sociálně problematických oblastí či dokonce vyloučených lokalit. Jejich prostorová struktura s sebou nese komplikace v oblasti ekonomické i sociální udržitelnosti. Doposud se řešení zaměřovala téměř výhradně na domy a jejich stavebně technologický standard a příliš nebyla řešena dlouhodobá strategie pro rozvoj těchto lokalit. 

„Sídliště, jak dál“ je název výzkumného projektu, který probíhá na Fakultě architektury ČVUT v Praze a do kterého se zapojila také Národní síť Zdravých měst ČR. Projekt se zabývá právě hledáním dlouhodobé vize pro sídliště, možností jejich adaptace a úprav. Vyvrcholením projektu byla mezinárodní  konference, která proběhla v budově Fakulty architektury ČVUT v Praze 13. a 14. listopadu 2014.
(11.7.2014)
více»
 

Podzimní školu Zdravých měst v Moravskoslezském kraji navštívila více než stovka účastníků

Ve dnech 5. - 7. listopadu 2014 se ve Zdravém Moravskoslezském kraji v Ostravě uskutečnila Podzimní škola Zdravých měst. Akce se konala v unikátním prostředí Národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice.

Setkání zahájil ředitel NSZM ČR Petr Švec prezentací z oblasti strategického plánování měst a obcí. Upozornil rovněž na inovace, které asociace připravuje v následujícím roce. Aktuality k místní Agendě 21, systém jejího hodnocení v ČR a výsledky hodnocení místní udržitelnosti v roce 2014 představila tajemnice Pracovní skupiny MA21 Marie Petrová. Účastníky uvítal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík (na fotografii) a prostřednictvím filmové prezentace představil Zdravý kraj.

(8.11.2014)
více»
 

Nejlepší Zdravá města, obce a regiony se představily "na domácím hřišti"

Inspirativní prezentace měst, obcí a regionů proběhly pod záštitou Výboru pro udržitelné municipality a Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, ve spolupráci s NSZM ČR. Municipality, které v metodě místní Agenda 21 (MA21) dosahují nejvyšších kategorii "A" a „B“, představily své praktické postupy, výsledky a zkušenosti na takzvaných „kontrolách MA21 na místě“. Akce proběhly v říjnu 2014 - 1. 10. Chrudim, 2. 10. Křižánky, 6. 10. Litoměřice, 7. 10. Drahanská vrchovina, 8. 10. Kopřivnice, 9. 10. Vsetín. (3.9.2014)
více»
 

Ve Zdravých městech proběhla tradiční kampaň Dny zdraví

V první polovině října proběhla tradiční kampaň Dny zdraví, která je oslavou zdravého životního stylu. V rámci kampaně se konaly nejrůznější akce zaměřené na pohybové aktivity, ale také třeba na ochutnávku zdravých potravin. Během akcí v rámci kampaně Dny zdraví si mohli občané na řadě míst nechat zdarma změřit tělesné hodnoty (tělesnou hmotnost, tlak, hladinu cukru v krvi atp.), případně absolvovat další vyšetření nebo alespoň získat informace v rámci bezplatného poradenství. Doprovodný program byl tradičně určen všem generacím včetně dětí a seniorů. Ke kampani se připojuje řada Zdravých měst. (2.10.2014)
více»
 

Mezinárodní konference Zdravých měst se uskutečnila v říjnu v Aténách

Projekt Zdravé město má za sebou na mezinárodní scéně již více než čtvrt století úspěšného rozvoje. Zástupci Zdravých měst nejen z evropského regionu se setkali na 25. výroční konferenci, která se uskutečnila ve dnech 22.-25. října 2014 v hlavním městě Řecka Aténách. Konference, jejíž mottem bylo "Zdraví a město: život ve městě v 21. století", se zaměřila na témata související s podporou veřejného zdraví, zvyšováním kvality života ve městech, s důrazem na roli místních autorit a samospráv. Účastníci akce sdíleli úspěšné postupy, inspiraci a dobrou praxi Zdravých měst z celého světa. Konference proběhla pod patronátem Evropské regionální kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO). (24.5.2014)
více»
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 24 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2015; Server DtP verze 1.3365
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz