Národní síť Zdravých měst ČR


Zahraniční inspirace: Udržitelný rozvoj je značkou kvality měst ve Švýcarsku

Ve dnech 5. až 7. července 2015 proběhla studijní cesta zástupců Kanceláře NSZM ČR do švýcarského Lausanne. S dlouholetými odbornými partnery ze sdružení Equiterre si vyměnili zkušenosti z uplatňování udržitelného rozvoje v praxi měst i regionů. Díky podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce tak pokračuje spolupráce mezi oběma asociacemi, která započala již před několika lety. Na dvoudenním pracovním jednání přednesli své příspěvky i zástupci státní správy Švýcarska a úrovně kantonu. (7.7.2015)
více»
 

NSZM ČR prezentovala na "severské" konferenci Zdravých měst Evropy 2015

V nejseverněji položeném evropském Zdravém městě, finském Kuopiu, se na konci června 2015 konala již 26. konference zástupců Zdravých měst WHO z celého evropského regionu. Konference se zúčastnilo více než 300 účastníků. Ústředním tématem letošního ročníku bylo systémové zahrnutí tématu zdraví do všech připravovaných a realizovaných politik (Health In All Policies - HiaP). Dr. Agis Tsouros, dlouholetý ředitel mezinárodního programu Zdravá města WHO, ve svém úvodním slovu uvedl: „..zdraví je zásadní podmínkou, indikátorem i výstupem udržitelného rozvoje měst“. Dále hovořil o globálních výzvách pro oblast zdraví a jeho podpoře na místní úrovni. (29.6.2015)
více»
 

Dotační zdroje, participativní rozpočty a zapojení mládeže na Škole NSZM ČR v Jilemnici

Ve dnech 17. - 19. června 2015 se v Jilemnici setkalo více než 80 zástupců měst, obcí a regionů, kteří diskutovali a sdíleli své zkušenosti z praxe. Letní školu Zdravých měst zahájil úvodní seminář, který představil zajímavé inspirace či aktivity obcí a odborných partnerů. V úvodu byly prezentovány nástroje a aktuality k programu místní Agenda 21 (MA21), především možnosti financování a nejbližší plánované výzvy. (19.6.2015)
více»
 

Zdravá Praha: Setkání městských částí k MA21 v rámci Týdne udržitelného rozvoje

Setkání městských částí Prahy k místní Agendě 21 se uskutečnilo ve čtvrtek 4. června 2015 v Radničním klubu na Staroměstské radnici. Akce proběhla v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje a jejím cílem bylo sdílet osvědčené postupy k udržitelnému rozvoji v městských částech Prahy a diskutovat nad možnostmi vzájemné spolupráce. Setkání zahájila Anna Kárníková za Radu vlády pro udržitelný rozvoj a radní Radek Lacko za Hlavní město Praha. (5.6.2015)
více»
 

Zdravá města uspěla v soutěži Obec přátelská rodině

Soutěž Obec přátelská rodině podporuje prorodinné aktivity na úrovni místních samospráv nejen oceněním těch nejlepších v každém roce, ale také formou finančních dotací. V kategorii sídel od 10 tisíc do 50 tisíc obyvatel získalo ocenění Obec přátelská rodině za rok 2014 Zdravé město Třebíč. V kategorii měst a obcí do 1 tisíce obyvatel se na druhém místě umístila Zdravá obec Věžnice. Zástupci oceněných měst a obcí převzali 26. května 2015 diplomy a šeky z rukou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové-Tominové. Soutěž Obec přátelská rodině vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR. (2.6.2015)
více»
 

Metody kvality a strategické řízení na tematické Sekci Zdravých měst

Ve čtvrtek 21. května 2015 proběhla v Praze na Novotného lávce Tematická Sekce Zdravých měst věnovaná strategickému řízení a metodám kvality ve veřejné správě. Akce představila téměř stovce účastníků problematiku strategického plánování a řízení z pohledu národních institucí i konkrétní zkušenosti a ukázky z praxe obcí. Byly prezentovány unikátní postupy ke kvalitě veřejné správy, např. procesní řízení v praxi úřadu, systém posuzování projektů města a příprava rozpočtu či tvorba územního plánu se zapojením veřejnosti. (21.5.2015)
více»
 

Nová publikace NSZM: Udržitelné finanční řízení obcí a regionů

Národní síť Zdravých měst ČR vydala novou publikaci na velmi aktuální téma – udržitelné finanční řízení obcí a regionů. Jejím autorem je Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD., uznávaný teoretik a zkušený praktik v řadě oblastí veřejné správy. Cílem publikace je shromáždit poznatky, příklady a dobré praxe k problematice zdravého finančního řízení, ve vztahu k principům udržitelného rozvoje. (21.5.2015)
více»
 

Litoměřice, Chrudim a Vysočina budou po další dva roky předsedat Zdravým městům

Účastníci Jarního zasedání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR, které se uskutečnilo v sále zastupitelstva Magistrátu hl. města Prahy, zvolili do vedení asociace asociaci za předsednické Město Litoměřice, jako místopředsedy Město Chrudim a Kraj Vysočina. Jedná se o nejpokročilejší Zdravá města a kraj v České republice podle mezinárodních kritérií místní Agendy 21. (28.4.2015)
více»
 

Inspirace pro nové zastupitele - otevřený seminář Zdravých měst na pražském magistrátu

Jarní Valné hromadě Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM), která proběhla 28. dubna 2015 ve velkém sále pražského magistrátu, předcházelo otevřené diskusní setkání k příkladům v oblasti kvalitního řízení obcí, zapojování veřejnosti, energetických úspor, spolupráce s mladými, zklidnění dopravy či v mnohých dalších tématech z praxe měst. Valná hromada NSZM následně přijala nové členy. (28.4.2015)
více»
 

Výroční zpráva NSZM ČR 2014: Zdravá města (nejen) v číslech a datech

115 konzultací pro členy v místě – 49 Fór pro veřejnost s 3500 účastníky - 20 Fór pro mladé – 7 celostátních akcí k dobré praxi – 10 akreditovaných vzdělávání - 419 strategií - 260 příkladů dobré praxe - 10 Zpravodajů... a mnohem více naleznete ve zbrusu nové Výroční zprávě Národní sítě Zdravých měst ČR za rok 2014. Prohlédněte si naši "výročku" na webu. Nebo ji získejte v graficky kvalitní tištěné verzi na některé z plánovaných akcí, které pro Vás chystáme v roce 2015. (28.4.2015)
více»
 

Zdravá města se zapojila do oslav Dne Země

Den Země, který každoročně připadá na 22. duben, je nejrozsáhlejší mezinárodní kampaní zaměřenou na ochranu životního prostředí. V současnosti probíhá kampaň ve 192 zemích za pomoci více než 22 tisíc partnerských organizací, do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa. Poprvé se Den Země slavil v roce 1970 ve Spojených státech amerických, v České republice se konají oslavy Dne Země již přes 20 let. Také letos se ke kampani připojila Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se konala řada osvětových akcí k tématu ochrany životního prostředí. Zdravá města a obce připravila bohatý doprovodný program pro širokou veřejnost. (7.4.2015)
více»
 

Národní sítě Zdravých měst z celé Evropy jednaly v Milánu

Po necelém roce se opět sešli zástupci národních sítí Zdravých měst, tentokráte v italském Milánu, tak aby na tomto pracovním jednání diskutovali aktuální otázky spojené s dalším rozvojem Zdravých měst, obcí a regionů v evropském regionu. Setkání, které proběhlo od 24. do 26. března 2015, připravila italská síť Zdravých měst ve spolupráci s Městem Miláno a pověřenými zástupci Evropské kanceláře WHO (Světová zdravotní organizace) a zúčastnilo se jej celkem 14 národních koordinátorů i řada dalších expertů na problematiku podpory zdraví. Další setkání WHO, tentokráte tradiční mezinárodní konference pro všechna Zdravá města a další zájemce o téma proběhne na konci června 2015 ve finském Kuopiu. (20.3.2015)
více»
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 26 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2015; Server DtP verze 1.3410
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz