Národní síť Zdravých měst ČR


Setkání městských částí Prahy k MA21 v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje

Setkání městských částí Prahy k místní Agendě 21 se uskuteční ve čtvrtek 4. června 2015 v Radničním klubu na Staroměstské radnici. Akce se koná pod záštitou Hlavního města Prahy, kterou udělil Ing. Radek Lacko, radní hlavního města Prahy a politik Zdravého města a MA21, a ve spolupráci s Výborem pro udržitelné municipality Rady vlády pro udržitelný rozvoj jako součást Evropského týdne udržitelného rozvoje. (30.4.2015)
více»
 

Metody kvality a strategické řízení na tematické Sekci Zdravých měst, 21.5.

Ve čtvrtek 21. května 2015 proběhla v Praze na Novotného lávce Tematická Sekce Zdravých měst věnovaná strategickému řízení a metodám kvality ve veřejné správě. Akce představila téměř stovce účastníků problematiku strategického plánování a řízení z pohledu národních institucí i konkrétní zkušenosti a ukázky z praxe obcí. Byly prezentovány unikátní postupy ke kvalitě veřejné správy, např. procesní řízení v praxi úřadu, systém posuzování projektů města a příprava rozpočtu či tvorba územního plánu se zapojením veřejnosti. (21.5.2015)
více»
 

Sdílení zkušeností a inspirace pro udržitelná města na Letní škole Zdravých měst

Ve dnech 17. - 19. června 2015 bude Zdravé město Jilemnice hostit Letní školu Zdravých měst. První den setkání se uskuteční úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům o novinky a inspirace z oblasti strategického řízení a udržitelného rozvoje obcí. Seminář představí příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídku spolupráce s odbornými partnery. (13.5.2015)
více»
 

Litoměřice, Chrudim a Vysočina budou po další dva roky předsedat Zdravým městům

Účastníci Jarního zasedání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR, které se uskutečnilo v sále zastupitelstva Magistrátu hl. města Prahy, zvolili do vedení asociace asociaci za předsednické Město Litoměřice, jako místopředsedy Město Chrudim a Kraj Vysočina. Jedná se o nejpokročilejší Zdravá města a kraj v České republice podle mezinárodních kritérií místní Agendy 21. (28.4.2015)
více»
 

Inspirace pro nové zastupitele - otevřený seminář Zdravých měst na pražském magistrátu

Jarní Valné hromadě Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM), která proběhla 28. dubna 2015 ve velkém sále pražského magistrátu, předcházelo otevřené diskusní setkání k příkladům v oblasti kvalitního řízení obcí, zapojování veřejnosti, energetických úspor, spolupráce s mladými, zklidnění dopravy či v mnohých dalších tématech z praxe měst. Valná hromada NSZM následně přijala nové členy. (28.4.2015)
více»
 

Nová publikace: Udržitelné finanční řízení obcí a regionů

Národní síť Zdravých měst ČR vydala novou publikaci na velmi aktuální téma – udržitelné finanční řízení obcí a regionů. Jejím autorem je Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD., teoretik i praktik znalý v řadě oblastí veřejné správy. Dle souhrnu autora má publikace má dva základní cíle. Prvním je shromáždit poznatky, příklady a dobré praxe k problematice zdravého finančního řízení dle principů udržitelného rozvoje. Druhým cílem je uvést potřebný teoretický základ, nezbytné souvislosti a vymezit pojmy ve vztahu k tomuto tématu. (21.5.2015)
více»
 

Výroční zpráva NSZM ČR 2014: Zdravá města (nejen) v číslech a datech

115 konzultací pro členy v místě – 49 Fór pro veřejnost s 3500 účastníky - 20 Fór pro mladé – 7 celostátních akcí k dobré praxi – 10 akreditovaných vzdělávání - 419 strategií - 260 příkladů dobré praxe - 10 Zpravodajů... a mnohem více naleznete ve zbrusu nové Výroční zprávě Národní sítě Zdravých měst ČR za rok 2014. Prohlédněte si naši "výročku" na webu. Nebo ji získejte v graficky kvalitní tištěné verzi na některé z plánovaných akcí, které pro Vás chystáme v roce 2015. (28.4.2015)
více»
 

Pravidelná konference evropských Zdravých měst proběhne v červnu ve finském Kuopio

Hlavním tématem konference, která se uskuteční ve dnech 24.-26. června, bude „politická volba pro Zdravá města“ ve vazbě na právě probíhající VI. fázi Projektu Zdravé město. Dílčí tematické bloky konference se zaměří na přesahy podpory zdraví do souvisejících oblastí, rovný přístup a odolnost během života s důrazem na zdraví žen a starších lidí či na zdravotní plány měst, inovace a technologie podporující tělesnou aktivitu a aktivní život obecně. Konference je určena zástupcům evropských Zdravých měst a jejich sítí. (28.4.2015)
více»
 

Zdravá města se zapojila do oslav Dne Země

Den Země, který každoročně připadá na 22. duben, je nejrozsáhlejší mezinárodní kampaní zaměřenou na ochranu životního prostředí. V současnosti probíhá kampaň ve 192 zemích za pomoci více než 22 tisíc partnerských organizací, do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa. Poprvé se Den Země slavil v roce 1970 ve Spojených státech amerických, v České republice se konají oslavy Dne Země již přes 20 let. Také letos se ke kampani připojila Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se konala řada osvětových akcí k tématu ochrany životního prostředí. Zdravá města a obce připravila bohatý doprovodný program pro širokou veřejnost. (7.4.2015)
více»
 

Národní sítě Zdravých měst z celé Evropy jednaly v Milánu

Po necelém roce se opět sešli zástupci národních sítí Zdravých měst, tentokráte v italském Milánu, tak aby na tomto pracovním jednání diskutovali aktuální otázky spojené s dalším rozvojem Zdravých měst, obcí a regionů v evropském regionu. Setkání, které proběhlo od 24. do 26. března 2015, připravila italská síť Zdravých měst ve spolupráci s Městem Miláno a pověřenými zástupci Evropské kanceláře WHO (Světová zdravotní organizace) a zúčastnilo se jej celkem 14 národních koordinátorů i řada dalších expertů na problematiku podpory zdraví. Další setkání WHO, tentokráte tradiční mezinárodní konference pro všechna Zdravá města a další zájemce o téma proběhne na konci června 2015 ve finském Kuopiu. (20.3.2015)
více»
 

Světový den zdraví se letos zaměřil na bezpečnost potravin

Světová zdravotní organizace (WHO) vyhlásila 7. duben Světovým dnem zdraví. Kampaň, ke které se hlásí také Zdravá města, je každý rok zaměřena na jedno konkrétní téma. Letos byla tématem Světového dne zdraví bezpečnost potravin. Podle informací WHO jsou potraviny obsahující škodlivé bakterie, viry, parazity nebo chemické substance zodpovědné za více než 200 druhů chorob. Kampaň se snaží upozornit na skutečnost, že zvláště v globalizovaném světě je nutné zajistit bezpečnost potravin ve všech krocích dlouhého řetězce putování potravin od jejich samotného vzniku až k vlastní konzumaci. Propagátorem kampaně je také Státní zdravotní ústav.
(7.4.2015)
více»
 

Jarní škola Zdravých měst v Táboře přivítala rekordní počet účastníků

Ve dnech 18. - 20. března 2015 se ve Zdravém městě Tábor uskutečnila Jarní škola Zdravých měst, která je součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO".  Akci navštívilo více než 120 zástupců měst, obcí a regionů ČR. Setkání zahájil úvodní seminář, který představil zajímavé inspirace ze Zdravých měst a kampaně a služby spolupracujících organizací. (20.3.2015)
více»
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 26 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2015; Server DtP verze 1.3410
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz