Národní síť Zdravých měst ČR


Jarní škola Zdravých měst v Táboře přivítala rekordní počet účastníků

Ve dnech 18. - 20. března 2015 se ve Zdravém městě Tábor uskutečnila Jarní škola Zdravých měst, která je součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO".  Akci navštívilo více než 120 zástupců měst, obcí a regionů ČR. Setkání zahájil úvodní seminář, který představil zajímavé inspirace ze Zdravých měst a kampaně a služby spolupracujících organizací. (20.3.2015)
více»
 

Diskusní setkání pro nové zastupitele: "Projekt Zdravé město - cesta k úspěchu", 28.4.

Přijďte se dozvědět odpovědi na tuto otázku od těch nejpovolanějších - zkušených politiků Zdravých měst, obcí a krajů.
Na otevřeném diskusním setkání Národní sítě Zdravých měst ČR, které proběhne dne 28. dubna od 10 hod. na pražském magistrátu se nechte inspirovat a nacházejte dobré příklady v oblasti kvalitního řízení obcí, zapojování veřejnosti, energetických úspor, spolupráce s mladými, zklidnění dopravy či v mnohých dalších tématech z praxe měst.


(13.3.2015)
více»
 

Metody kvality a strategické řízení na tematické Sekci Zdravých měst, 21.5.

Ve čtvrtek 21. května 2015 se v Praze na Novotného lávce uskuteční tematická Sekce Zdravých měst věnovaná tématu strategického řízení a metodám kvality ve veřejné správě. Na akci bude představena problematika strategického plánování a řízení z pohledu národních institucí i konkrétní zkušenosti a ukázky z praxe jednotlivých obcí. Budou prezentovány i další osvědčené postupy ke kvalitě veřejné správy, např. procesní řízení v praxi úřadu, systém posuzování projektů města a příprava rozpočtu či tvorba územního plánu se zapojením veřejnosti. (24.3.2015)
více»
 

Zdravá města se hlásí k mezinárodním závazkům Aalborské charty

Evropská charta přijatá v dánském městě Aalborg v roce 1994 je dokumentem, který se zabývá směřováním evropských měst k udržitelnému rozvoji a zapojením komunit do realizace místní Agendy 21. Podpisem charty se města a obce zavazují k plnění tzv. Aalborských závazků, které obsahují praktické nástroje pro plnění strategií podporujících zlepšování kvality života a udržitelnosti v oblastech, jako jsou správa věcí veřejných a územní rozvoj, životní prostředí, spotřeba a výroba, doprava, zdraví obyvatel, vzdělávání a výchova, kultura a místní tradice, sociální prostředí a globální odpovědnost. Za Českou republiku se již dříve k plnění těchto závazků přihlásila Zdravá města Vsetín, Hlučín a Chrudim. Aktuálně schválilo přijetí Aalborských závazků také zastupitelstvo Zdravého města Jihlava. (13.3.2015)
více»
 

Na zasedání OSN se v únoru 2015 mluvilo o Zdravých municipalitách v Česku

Dne 9.2.2015 přednesla PhDr. Anna Kárníková, ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR, projev na zasedání OSN v New Yorku. Tématem projevu byl postup udržitelných municipalit v České republice za využití metody místní Agenda 21 (MA21), kterou OSN doporučuje. Mezi udržitelné municipality v Česku patří zejména Zdravá města, obce a regiony. (21.2.2015)
více»
 

Zdravé město Litoměřice předalo zkušenosti pražským kolegům

V prostorách Chvalského zámku v Praze – Horních Počernicích proběhl 23. února seminář, na kterém představili své aktivity zástupci Zdravého města Litoměřice. Akci s názvem "Dobrá praxe: Litoměřice inspirují městské části Prahy v realizaci MA21" připravily Zdravé městské části Praha 20 a Praha 14. Litoměřice do projektu Zdravé město a místní Agenda 21 vstoupily před 12ti lety a dnes je již vedení města pevně propojené se systémem strategického plánování a řízení k udržitelnému rozvoji, jehož přímými účastníky jsou občané. (2.3.2015)
více»
 

V Libereckém kraji proběhlo setkání Zdravých krajů k místní Agendě 21

Ve čtvrtek 12. února 2015 se ve Zdravém Libereckém kraji v budově Krajského úřadu uskutečnilo každoroční Setkání krajů k programu Zdravý kraj a místní Agenda 21. Cílem setkání bylo sdílení osvědčených postupů a inspirací v rozvoji Zdravých krajů a diskutovat nad vzájemnou spoluprací s obcemi, mikroregiony a městy v rámci daného regionu. Své zkušenosti sdíleli zástupci kraje Libereckého, Jihomoravského a kraje Vysočina. (18.2.2015)
více»
 

Město mladým: portál inspirací pro zapojování mladých lidí do rozvoje obcí

Mladí lidé se zájmem o rozvoj míst, kde žijí, mají nově možnost získat inspiraci pro své aktivity na novém webovém portálu s názvem Město mladým. Stejně tak zde najdou zástupci obcí a regionů návody, jak mladé lidi do místních aktivit zapojit. Webový portál Město mladým je rozcestníkem s příklady dobré praxe, cíli jednotlivých měst a indikátory jejich plnění. Naleznete zde rovněž odkazy a informace o partnerských organizacích. (3.2.2015)
více»
 

Národní síť Zdravých měst nabízí svým členům vzdělávací programy

Zástupci veřejné správy ve Zdravých městech, obcích a regionech mají možnost využít unikátních vzdělávacích programů, které se zaměřují na téma udržitelného rozvoje na místní úrovni. NSZM je akreditována Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací instituce a svým členům nabízí dva akreditované vzdělávací programy. Účastníci těchto programů získávají po jejich absolvování certifikované osvědčení platné v územní veřejné správě České republiky. (4.2.2015)
více»
 

Rok 2015 připomene 70. výročí vzniku OSN a je také Evropským rokem pro rozvoj

OSN si v roce 2015 připomíná výročí 70 let od svého založení, oslavy vyvrcholí na podzim historickým summitem. Rok 2015 je v rámci mezinárodního společenství také rokem, kdy končí lhůta ke splnění Rozvojových cílů tisíciletí (tzv. Millennium Development Goals - MDGs), na kterých se v roce 2000 dohodli vedoucí představitelé zemí světa, a kdy by se mezinárodní společenství mělo opět dohodnout na budoucím celosvětovém rámci pro vymýcení chudoby a pro udržitelný rozvoj. Více na webu Informačního centra OSN v Praze.

I na úrovni Evropské unie se rok 2015 uvádí tématem rozvoje. Evropský rok pro rozvoj 2015 se zaměřuje každý měsíc na speciální problematiku: únor na vzdělávání, březen bude věnován otázkám genderu a duben bude měsícem zdraví. Více informací o kalendáři akcí Evropského roku pro rozvoj 2015 ve všech členských státech naleznete na stránce https://europa.eu/eyd2015/. (2.2.2015)
více»
 

V obnovené Radě vlády pro udržitelný rozvoj jsou zastoupena Zdravá města

Obnovená Rada vlády pro udržitelný rozvoj poprvé zasedala v minulém roce, poté co vláda schválila její rekonstrukci. Zdravá města mají zastoupení nejen přímo v Radě, ale NSZM společně se SMO také předsedá Výboru pro udržitelné municipality. Činnost Výboru je úzce svázána s realizací místní Agendy 21 ve městech, obcích a regionech a se speciální pracovní skupinou pro MA21. Rada byla zřízena v roce 2003 jako stálý poradní, iniciační a koordinační orgán vlády České republiky pro oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení. (5.2.2015)
více»
 

Fórum Zdravého města je otevřeno názorům obyvatel. Aktivní je zejména mladá generace

V roce 2014 proběhlo Veřejné fórum Zdravého města či obce na 51 místech. Nejvíce účastníků dorazilo na Veřejné fórum Zdravého města Litoměřice, akci navštívilo na 200 občanů. Přehled termínů a míst, kde se Fórum koná, naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/forum.  Jsou zde k dispozici také informace o 10P - desateru problémů, které vzešlo z veřejného setkání v daném místě, související strategické dokumenty, kontaktní údaje a také pozvánky na akce.  (11.12.2014)
více»
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 25 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2015; Server DtP verze 1.3365
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz