Národní síť Zdravých měst ČR


Diskusní seminář: Participativní rozpočtování ve Zdravém městě - Znojmo, 22.10

Ve čtvrtek 22. října 2015 od 14.00 hod. pořádá Národní síť Zdravých měst otevřené diskusní setkání na téma Participativní rozpočtování ve Zdravém městě. Setkání proběhne v areálu Louckého kláštera hostitelského Zdravého města Znojmo. V úvodu setkání bude představen proces deliberace jako jeden ze základních principů  Zdravého města a postupu k udržitelnému rozvoji, následně bude diskuse věnována provázání participativního rozpočtování do celkového systému Zdravého města.

(6.10.2015)
více»
 

Ve Zdravých městech probíhá tradiční kampaň Dny zdraví

Tradiční kampaň Dny zdraví, která je oslavou zdravého životního stylu, probíhá zejména v první polovině října. V rámci kampaně se konají nejrůznější akce zaměřené na pohybové aktivity, ale také třeba na zdravé stravování. Během akcí v rámci kampaně Dny zdraví si mohou občané na řadě míst nechat zdarma změřit tělesné hodnoty, případně absolvovat další vyšetření nebo získat informace v rámci bezplatného poradenství. Doprovodný program je tradičně určen všem generacím včetně dětí a seniorů. Ke kampani se připojuje řada Zdravých měst.

(6.10.2015)
více»
 

Nejlepší Zdravá města, obce a regiony se představují "na domácím hřišti"

Výbor pro udržitelné municipality a Pracovní skupina pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj Vás ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM) zvou na inspirativní prezentace měst, obcí a regionů. Municipality, které v metodě místní Agenda 21 (MA21) dosáhly nejvyšších kategorií „A“ a „B“, představí své praktické postupy, výsledky a zkušenosti na takzvaných „obhajobách MA21 v místě“. Akce proběhnou v říjnu 2015 - 6. 10. Vsetín, 7. 10. Kopřivnice, 8. 10. Drahanská vrchovina, 12. 10. Chrudim, 13. 10. Křižánky, 14. 10. Litoměřice.

(3.9.2015)
více»
 

Podzimní škola a Valná hromada NSZM ve Znojmě: Finanční zdroje pro místní Agendu 21

Ve dnech 21. - 23. října 2015 se ve Zdravém městě Znojmo uskuteční Podzimní škola Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR zaměřené na téma udržitelného rozvoje obcí. Akci zahájí úvodní seminář, který představí novinky v místní Agendě 21 a inspirace i zajímavé aktivity Zdravých měst či odborných partnerů včetně možností spolupráce. Na akci budou představeny a konzultovány nástroje a metodické postupy pro uplatňování udržitelného rozvoje na místní či regionální úrovni a příklady dobré praxe z ČR i zahraničí.

(26.8.2015)
více»
 

Zdravá města, udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost – vše pod jednou střechou

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) se v září 2015 stala signatářem principů United Nations Global Compact – největší platformy korporátní udržitelnosti na světě pod záštitou OSN. Do sítě je zapojeno více než 13 000 organizací (z toho 8 500 firem) ve 165 zemích světa. V jednotlivých zemích pak toto téma reprezentují jednotlivé národní sítě a hostitelskou organizací UN Global Compact v České republice je Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR). (2.10.2015)
více»
 

Profil MA21 umožňuje městům vzájemné porovnání a inspiraci

Výsledky metody kvality místní Agenda 21 (MA21) prezentují města, obce a regiony již řadu let v Databázi MA21. Doposud však nebylo možné efektivně porovnat praxi jednotlivých realizátorů MA21 a inspirovat se. NSZM ČR proto připravila "Profil MA21". Jedná se o unikátní a přehledný nástroj, který umožní přehledné porovnání v mnoha faktorech, které mají v důsledku vliv na místní kvalitu života.
(17.9.2015)
více»
 

Na veřejná Fóra Zdravých měst přišlo v roce 2015 více než 3600 obyvatel ČR

Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého účastníci určují největší problémy v místě. Setkání se účastní nejen místní občané a představitelé samosprávy, ale také zástupci neziskových organizací, škol a dalších expertů zvenčí, fórum nabízí inspiraci i dalším zájemcům z jiných měst, obcí či regionů. Během Veřejného fóra Zdravého města jeho účastníci hlasováním určují 10P - desatero problémů, které je následně ještě ověřeno anketou s účastí širšího okruhu občanů. Účastníci akce se také dozvědí, jak bylo naloženo s problémy, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce. 

(6.10.2015)
více»
 

Národní síť Zdravých měst se oficiálně připojila k Chartě kvality

Mezinárodně certifikovaná asociace Zdravých měst, obcí a regionů (NSZM ČR) se letos v srpnu stala signatářem významného dokumentu "Charty kvality", a zařadila se tak bok po boku řady institucí a firem, které i tímto způsobem deklarují, že podpora kvality je jejich posláním. Signatáři Charty, kterých je v ČR k září 2015 více než stovka, jsou mimo podniky, firmy, univerzity či ministerstva také municipální subjekty – města či pražské městské části, případně profesní sdružení v oblasti veřejné správy. (23.9.2015)
více»
 

Evropský týden mobility: Letos pod heslem “VYBER. ZMĚŇ. ZKOMBINUJ.“

Zdravá města, obce a regiony jsou opět u toho. V letošním roce probíhá kampaň EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY (16. – 22. září) na téma multimodalita - s heslem "Vyber. Změň. Zkombinuj". Evropský týden mobility a kampaň Do the Right Mix se slučují na podporu udržitelné městské mobility. Cílem sloučení je rozšířit a doplnit zavedený formát Evropského týdne mobility s celoroční činností a vytvořit jednotnou online komunitu zaměřenou na podporu udržitelné městské dopravy v Evropě. Sloučené kampaně přijmou název a logo Do the Right Mix a Evropský týden mobility zůstane jako každoroční zvýraznění aktivit. (15.9.2015)
více»
 

Sítě Zdravých měst Evropy se představují v nové publikaci WHO

V letních měsících roku 2015 byla vydána nová publikace Světové zdravotní organizace (WHO) na téma národní sítě Zdravých měst v evropském regionu - National Healthy Cities Networks in the WHO European Region, promoting health and well-being throughout Europe. Materiál, na kterém dlouhodobě spolupracovali jednotliví koordinátoři národních sítí a který byl redigován ze strany WHO a jejích odborných institucí v úvodu shrnuje zaměření, aktivity a vývoj hnutí Zdravých měst.
(17.9.2015)
více»
 

„Pocitové mapy“ – nová služba Národní sítě Zdravých měst

Asociace NSZM ČR nabízí od září tohoto roku zdarma svým členům novou službu – tzv. „pocitovou mapu“. Ta vznikne ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL) v rámci veřejného fóra Zdravého města, obce či kraje. „Pocitové mapy mají obrovskou moc prezentovat prostorové informace v srozumitelné a široce akceptovatelné formě. Pocitové mapy přináší možnost aktivně zapojit občany do sběru informací, ale i názorů na lokalitu, ve které bydlí. Nápad vychází z konceptu GeoParticipace - pojem, který popisuje využití prostorových nástrojů v zapojení občanů do rozhodovacího procesu, který se jich týká. Nejčastěji se jedná o rozhodování o prostoru, který je veřejný, ale může se také jednat o sdílení informací či pocitů o okolí, ve kterém žijí.“, informuje Mgr. Jiří Pánek (UPOL) na serveru PocitoveMapy.cz. (20.8.2015)
více»
 

Zdravé městské části Prahy jednaly na magistrátě o dotacích a indikátorech

Dne 26. srpna 2015 proběhla další ze setkání pracovní skupiny Zdravých městských částí i jiných realizátorů místní Agendy 21 (MA21) v rámci Hlavního města Praha. Akce proběhla ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR. Cílem setkání bylo nastavit systém podpory Zdravých městských částí Hl. města Prahy a diskutovat o postupu k vizi Zdravé Prahy v následujících letech. (17.8.2015)
více»
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 27 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2015; Server DtP verze 1.3427
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz