Národní síť Zdravých měst ČR


„Pocitové mapy“ – nová služba Národní sítě Zdravých měst

Asociace NSZM ČR nabízí od září tohoto roku zdarma svým členům novou službu – tzv. „pocitovou mapu“. Ta vznikne ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL) v rámci veřejného fóra Zdravého města, obce či kraje. „Pocitové mapy mají obrovskou moc prezentovat prostorové informace v srozumitelné a široce akceptovatelné formě. Pocitové mapy přináší možnost aktivně zapojit občany do sběru informací, ale i názorů na lokalitu, ve které bydlí. Nápad vychází z konceptu GeoParticipace - pojem, který popisuje využití prostorových nástrojů v zapojení občanů do rozhodovacího procesu, který se jich týká. Nejčastěji se jedná o rozhodování o prostoru, který je veřejný, ale může se také jednat o sdílení informací či pocitů o okolí, ve kterém žijí.“, informuje Mgr. Jiří Pánek (UPOL) na serveru PocitoveMapy.cz. (20.8.2015)
více»
 

Podzimní škola NSZM ve Znojmě: Finanční zdroje pro místní Agendu 21

Ve dnech 21. - 23. října 2015 se ve Zdravém městě Znojmo uskuteční Podzimní škola Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR zaměřené na téma udržitelného rozvoje obcí. Akci zahájí úvodní seminář, který představí novinky v místní Agendě 21 a inspirace a zajímavé aktivity Zdravých měst či odborných partnerů včetně možností spolupráce. Na akci budou přestaveny a konzultovány nástroje a metodické postupy pro uplatňování udržitelného rozvoje na místní či regionální úrovni a příklady dobré praxe z ČR i zahraničí.

(26.8.2015)
více»
 

Zdravé městské části Prahy jednaly na magistrátě o dotacích a indikátorech

Dne 26. srpna 2015 proběhla další ze setkání pracovní skupiny Zdravých městských částí i jiných realizátorů místní Agendy 21 (MA21) v rámci Hlavního města Praha. Akce proběhla ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR. Cílem setkání bylo nastavit systém podpory Zdravých městských částí Hl. města Prahy a diskutovat o postupu k vizi Zdravé Prahy v následujících letech. (17.8.2015)
více»
 

Zdravá města, obce a regiony na Facebooku. NSZM má již 12 tisíc sledujících

Národní síť Zdravých měst sleduje s radostí, že počet facebookových stránek zaměřených speciálně na projekt Zdravé město a místní Agendu 21 v Česku roste. Před rokem se začala asociace NSZM na využívání sociálních sítí zaměřovat. Školí k tomu koordinátory z měst a poskytuje pro členy poradenství, jak pracovat s FB. Sledovanost Facebooku NSZM dosáhla v srpnu 2015 počtu 12 000 osob. (28.8.2015)
více»
 

Zahraniční inspirace: Udržitelný rozvoj je značkou kvality měst ve Švýcarsku

Ve dnech 5. až 7. července 2015 proběhla studijní cesta zástupců Kanceláře NSZM ČR do švýcarského Lausanne. S dlouholetými odbornými partnery ze sdružení Equiterre si vyměnili zkušenosti z uplatňování udržitelného rozvoje v praxi měst i regionů. Díky podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce tak pokračuje spolupráce mezi oběma asociacemi, která započala již před několika lety. Na dvoudenním pracovním jednání přednesli své příspěvky i zástupci státní správy Švýcarska a úrovně kantonu. (7.7.2015)
více»
 

NSZM ČR prezentovala na "severské" konferenci Zdravých měst Evropy 2015

V nejseverněji položeném evropském Zdravém městě, finském Kuopiu, se na konci června 2015 konala již 26. konference zástupců Zdravých měst WHO z celého evropského regionu. Konference se zúčastnilo více než 300 účastníků. Ústředním tématem letošního ročníku bylo systémové zahrnutí tématu zdraví do všech připravovaných a realizovaných politik (Health In All Policies - HiaP). Dr. Agis Tsouros, dlouholetý ředitel mezinárodního programu Zdravá města WHO, ve svém úvodním slovu uvedl: „..zdraví je zásadní podmínkou, indikátorem i výstupem udržitelného rozvoje měst“. Dále hovořil o globálních výzvách pro oblast zdraví a jeho podpoře na místní úrovni. (29.6.2015)
více»
 

Dotační zdroje, participativní rozpočty a zapojení mládeže na Škole NSZM ČR v Jilemnici

Ve dnech 17. - 19. června 2015 se v Jilemnici setkalo více než 80 zástupců měst, obcí a regionů, kteří diskutovali a sdíleli své zkušenosti z praxe. Letní školu Zdravých měst zahájil úvodní seminář, který představil zajímavé inspirace či aktivity obcí a odborných partnerů. V úvodu byly prezentovány nástroje a aktuality k programu místní Agenda 21 (MA21), především možnosti financování a nejbližší plánované výzvy. (19.6.2015)
více»
 

Zdravá Praha: Setkání městských částí k MA21 v rámci Týdne udržitelného rozvoje

Setkání městských částí Prahy k místní Agendě 21 se uskutečnilo ve čtvrtek 4. června 2015 v Radničním klubu na Staroměstské radnici. Akce proběhla v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje a jejím cílem bylo sdílet osvědčené postupy k udržitelnému rozvoji v městských částech Prahy a diskutovat nad možnostmi vzájemné spolupráce. Setkání zahájila Anna Kárníková za Radu vlády pro udržitelný rozvoj a radní Radek Lacko za Hlavní město Praha. (5.6.2015)
více»
 

Zdravá města uspěla v soutěži Obec přátelská rodině

Soutěž Obec přátelská rodině podporuje prorodinné aktivity na úrovni místních samospráv nejen oceněním těch nejlepších v každém roce, ale také formou finančních dotací. V kategorii sídel od 10 tisíc do 50 tisíc obyvatel získalo ocenění Obec přátelská rodině za rok 2014 Zdravé město Třebíč. V kategorii měst a obcí do 1 tisíce obyvatel se na druhém místě umístila Zdravá obec Věžnice. Zástupci oceněných měst a obcí převzali 26. května 2015 diplomy a šeky z rukou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové-Tominové. Soutěž Obec přátelská rodině vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR. (2.6.2015)
více»
 

Metody kvality a strategické řízení na tematické Sekci Zdravých měst

Ve čtvrtek 21. května 2015 proběhla v Praze na Novotného lávce Tematická Sekce Zdravých měst věnovaná strategickému řízení a metodám kvality ve veřejné správě. Akce představila téměř stovce účastníků problematiku strategického plánování a řízení z pohledu národních institucí i konkrétní zkušenosti a ukázky z praxe obcí. Byly prezentovány unikátní postupy ke kvalitě veřejné správy, např. procesní řízení v praxi úřadu, systém posuzování projektů města a příprava rozpočtu či tvorba územního plánu se zapojením veřejnosti. (21.5.2015)
více»
 

Nová publikace NSZM: Udržitelné finanční řízení obcí a regionů

Národní síť Zdravých měst ČR vydala novou publikaci na velmi aktuální téma – udržitelné finanční řízení obcí a regionů. Jejím autorem je Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD., uznávaný teoretik a zkušený praktik v řadě oblastí veřejné správy. Cílem publikace je shromáždit poznatky, příklady a dobré praxe k problematice zdravého finančního řízení, ve vztahu k principům udržitelného rozvoje. (21.5.2015)
více»
 

Litoměřice, Chrudim a Vysočina budou po další dva roky předsedat Zdravým městům

Účastníci Jarního zasedání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR, které se uskutečnilo v sále zastupitelstva Magistrátu hl. města Prahy, zvolili do vedení asociace asociaci za předsednické Město Litoměřice, jako místopředsedy Město Chrudim a Kraj Vysočina. Jedná se o nejpokročilejší Zdravá města a kraj v České republice podle mezinárodních kritérií místní Agendy 21. (28.4.2015)
více»
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 26 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2015; Server DtP verze 1.3427
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz