Národní síť Zdravých měst ČR


Jak dál po komunálních volbách? Inspiraci nabídla Konference Zdravých měst

Za účasti mnoha vzácných hostů a zájemců o témata spojená s udržitelným rozvojem obcí proběhla v Kaiserštejnském paláci v Praze na Malé Straně konference Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM). Mezi hlavní témata akce patřily postupy správného řízení obcí a měst směrem k jejich vyváženému rozvoji, konkrétní kroky i překážky na této cestě představili zástupci šesti míst z Česka. Tématem bylo rovněž dobrovolnictví a jeho využití v praxi měst. Dvoudenní konference přinesla řadu inspirací i pro nově zvolené zastupitele a radní. (26.11.2014)
více>>
 

Dobrovolnictví v Česku? Ukázky spolupráce v obcích a krajích

K poslednímu listopadovému dni roku 2014 byl ukončen dvouletý projekt Národní sítě Zdravých měst a jejích dalších partnerů z Česka i ze zahraničí s názvem „Dobrovolnictví v obci – jak na to?“. Téma není nijak nové - řada věcí jak u nás, tak v zahraničí běží dlouhá léta. Nové je však propojení s obcemi a kraji a hledání toho, co jim dobrovolnictví přináší a naopak, co mohou obce a kraje pro dobrovolnictví udělat. Díky podpoře z Evropského sociálního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost mohly být v tomto tématu proškoleny stovky zástupců obecních, městských či krajských úřadů, ale i neziskovek a dalších zájemců po celé ČR. Byly organizovány ukázkové akce, rozběhnuta partnerství obcí a dobrovolnických organizací, vznikly zajímavé publikace pro laiky i odborníky i krátký inspirativní film. (8.7.2014)
více>>
 

„Sídliště, jak dál?“ Návody i úskalí představila mezinárodní konference

Sídliště ve městech  často představují specifické lokality, které obzvláště nyní vyžadující koncepční a promyšlené rozhodování veřejné správy a dlouhodobý plán. Řada těchto míst může představovat riziko vzniku sociálně problematických oblastí či dokonce vyloučených lokalit. Jejich prostorová struktura s sebou nese komplikace v oblasti ekonomické i sociální udržitelnosti. Doposud se řešení zaměřovala téměř výhradně na domy a jejich stavebně technologický standard a příliš nebyla řešena dlouhodobá strategie pro rozvoj těchto lokalit. 

„Sídliště, jak dál“ je název výzkumného projektu, který probíhá na Fakultě architektury ČVUT v Praze a do kterého se zapojila také Národní síť Zdravých měst ČR. Projekt se zabývá právě hledáním dlouhodobé vize pro sídliště, možností jejich adaptace a úprav. Vyvrcholením projektu byla mezinárodní  konference, která proběhla v budově Fakulty architektury ČVUT v Praze 13. a 14. listopadu 2014.
(11.7.2014)
více>>
 

Podzimní školu Zdravých měst v Moravskoslezském kraji navštívila více než stovka účastníků

Ve dnech 5. - 7. listopadu 2014 se ve Zdravém Moravskoslezském kraji v Ostravě uskutečnila Podzimní škola Zdravých měst. Akce se konala v unikátním prostředí Národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice.

Setkání zahájil ředitel NSZM ČR Petr Švec prezentací z oblasti strategického plánování měst a obcí. Upozornil rovněž na inovace, které asociace připravuje v následujícím roce. Aktuality k místní Agendě 21, systém jejího hodnocení v ČR a výsledky hodnocení místní udržitelnosti v roce 2014 představila tajemnice Pracovní skupiny MA21 Marie Petrová. Účastníky uvítal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík (na fotografii) a prostřednictvím filmové prezentace představil Zdravý kraj.

(8.11.2014)
více>>
 

Nejlepší Zdravá města, obce a regiony se představily "na domácím hřišti"

Inspirativní prezentace měst, obcí a regionů proběhly pod záštitou Výboru pro udržitelné municipality a Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, ve spolupráci s NSZM ČR. Municipality, které v metodě místní Agenda 21 (MA21) dosahují nejvyšších kategorii "A" a „B“, představily své praktické postupy, výsledky a zkušenosti na takzvaných „kontrolách MA21 na místě“. Akce proběhly v říjnu 2014 - 1. 10. Chrudim, 2. 10. Křižánky, 6. 10. Litoměřice, 7. 10. Drahanská vrchovina, 8. 10. Kopřivnice, 9. 10. Vsetín. (3.9.2014)
více>>
 

Ve Zdravých městech proběhla tradiční kampaň Dny zdraví

V první polovině října proběhla tradiční kampaň Dny zdraví, která je oslavou zdravého životního stylu. V rámci kampaně se konaly nejrůznější akce zaměřené na pohybové aktivity, ale také třeba na ochutnávku zdravých potravin. Během akcí v rámci kampaně Dny zdraví si mohli občané na řadě míst nechat zdarma změřit tělesné hodnoty (tělesnou hmotnost, tlak, hladinu cukru v krvi atp.), případně absolvovat další vyšetření nebo alespoň získat informace v rámci bezplatného poradenství. Doprovodný program byl tradičně určen všem generacím včetně dětí a seniorů. Ke kampani se připojuje řada Zdravých měst. (2.10.2014)
více>>
 

Mezinárodní konference Zdravých měst se uskutečnila v říjnu v Aténách

Projekt Zdravé město má za sebou na mezinárodní scéně již více než čtvrt století úspěšného rozvoje. Zástupci Zdravých měst nejen z evropského regionu se setkali na 25. výroční konferenci, která se uskutečnila ve dnech 22.-25. října 2014 v hlavním městě Řecka Aténách. Konference, jejíž mottem bylo "Zdraví a město: život ve městě v 21. století", se zaměřila na témata související s podporou veřejného zdraví, zvyšováním kvality života ve městech, s důrazem na roli místních autorit a samospráv. Účastníci akce sdíleli úspěšné postupy, inspiraci a dobrou praxi Zdravých měst z celého světa. Konference proběhla pod patronátem Evropské regionální kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO). (24.5.2014)
více>>
 

"Město a pohyb" - nový portál NSZM nabízí obcím inspiraci k podpoře pohybových aktivit

Webový portál "Město a pohyb" na adrese www.MestoPohyb.cz má za cíl soustředit informace o tématech spojených s problematikou pohybových aktivit a jejich systematické podpory ze strany obcí a regionů. Na konkrétních příkladech portál ukazuje, co se kde povedlo v oblasti budování infrastruktury pro pohyb ve městech, jak podporovat různé neprofesionální sportovní aktivity, jaké akce připravují neziskové organizace a školy, jak je podpora pohybových aktivit provázaná se zdravotním a sociálním sektorem či jak se zapojují místní podnikatelé. Příklady dobré praxe jsou na portálu Město a pohyb strukturovány podle jednotlivých podrobnějších témat. (25.9.2014)
více>>
 

Zkušenosti s dobrovolnictvím v obcích představila konference Zdravých měst a HESTIA

Ve dnech 29.-30. září 2014 se ve Zdravém městě Jihlava uskutečnila konference s názvem "Dobrovolnictví v obci - jak na to?". Téma dobrovolnictví bylo představeno jako cesta ke spolupráci obce s občany i organizacemi a inspirace pro získání zaměstnání. Byly prezentovány příklady dobré praxe mimo jiné ze Zdravých měst Prachatice, Vsetín, Opava, Ústí nad Labem a ze Zdravého Kraje Vysočina, dále dobrovolnické projekty mezinárodní a mezigenerační spolupráce a aktivního zapojení občanů do veřejného života obce či regionu. (8.7.2014)
více>>
 

Kampaň Evropský týden mobility letos pod heslem "Naše ulice, naše volba"

Evropský týden mobility (16. - 22. 9.) - kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. Kampaň, jejíž součást tvoří také Den bez aut (22. 9.), je koordinována Ministerstvem životního prostředí. Také letos se do obou kampaní zapojila Zdravá města, obce a regiony. Motto letošního ročníku kampaně Evropský týden mobility znělo "Naše ulice, naše volba". (28.8.2014)

více>>
 

Veřejná fóra Zdravých měst, obcí a regionů umožňují občanům společně projednat místní problémy

Veřejné fórum Zdravého města (případně obce nebo regionu) je pravidelným setkáním, během kterého občané diskutují o největších problémech spojených s udržitelným rozvojem a kvalitou života v dané obci. Účastníci fóra hlasováním určují 10P - desatero problémů. Výsledek je následně ještě ověřen anketou s účastí širšího okruhu občanů. Během fóra se účastníci také dozvědí, jak bylo naloženo s problémy, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce. Setkání s veřejností se účastní nejen představitelé samosprávy, ale také zástupci neziskových organizací, škol a dalších odborných institucí. (29.8.2014)
více>>
 

Beseda v Bratislavě o zkušenostech z 20ti let Zdravých měst v Česku

Dne 17. září 2014 představil předseda NSZM ČR, Mgr. Petr Hermann, na besedě v Bratislavě postup Zdravých měst v průběhu 20ti let existence tohoto programu WHO v ČR. (21.7.2014)
více>>
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 24 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2014; Server DtP verze 1.3365
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz