Národní síť Zdravých měst ČR


„Otevřela“ Galerie udržitelného rozvoje

S koncem roku 2015 jsme spustili specializovaný internetový rozcestník Národní sítě Zdravých měst ČR k 11 tématům udržitelného rozvoje s názvem GALERIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE.
Naleznete zde zajímavé inspirace z praxe měst a obcí – dobré praxe i jednotlivé „střípky“, odkazy na daná témata obsažené ve strategiích a koncepcích měst či regionů, specializované audity udržitelného rozvoje zatím pilotně z Litoměřic a Chrudimi či kontakty a odkazy na další zajímavé domácí i zahraniční informační zdroje. (8.1.2016)
více»
 

Aktuality a inspirace v e-konferencích NSZM

Všechny zájemce zveme k připojení se do tematických e-mailových konferencí Národní sítě Zdravých měst ČR, které využívá již více než 1000 odběratelů.
V rámci vybraných témat jsou rozposílány zajímavé informace, pozvánky na akce, zahraniční i domácí inspirace apod. Pošlete nám i Vy svou pozvánku na zajímavou celostátní akci. (11.1.2016)
více»
 

POUR FÉLICITER 2016

PF 2016

Dovolte, abychom Vám za Národní síť Zdravých měst České republiky poděkovali za příjemnou spolupráci a přízeň v letošním roce.

Do roku 2016 Vám přejeme zdraví, štěstí spokojenost, úspěch….
Toto vše i mnohem více.

Kancelář NSZM ČR (21.12.2015)
více»
 

Veřejné fórum Zdravého města nabízí inovativní postupy pro zapojení obyvatel do dění v obcích

Zdravá města, obce a regiony pořádají pro své občany pravidelná setkání, na kterých lidé diskutují o nejpalčivějších problémech místa, kde žijí. Veřejné fórum Zdravého města proběhlo v roce 2015 na 55 místech s celkovou účastí téměř 4600 občanů. Oblíbená jsou také tzv. Mladá fóra, během nichž o rozvoje obcí diskutují žáci a studenti. Výsledky těchto veřejných setkání putují, stejně jako v případě „dospěláckých“ fór přímo do zastupitelstva obce či města, které se náměty dále zabývá. (12.1.2016)
více»
 

Proběhlo Fórum pro udržitelný rozvoj 2015

V Lichtenštejnském paláci dne 17.12.2015 proběhlo Fórum pro udržitelný rozvoj. Akce byla již tradičně pořádána Radou vlády pro udržitelný rozvoj. Fórum je jednou z největších platforem pro setkávání a diskusi k tématům všech dimenzí udržitelného rozvoje: sociální, ekonomické a environmentální. (21.12.2015)
více»
 

NSZM ČR se v roce 2015 rozšířila o rekordní počet nových členů

Národní síť Zdravých měst ČR se významně rozrůstá. Novými členy asociace se v letošním roce doposud stalo 16 měst, obcí a městských částí. Mezi Zdravá města, obce a regiony se zařadily municipality: Benešov nad Ploučnicí, Březina u Brna, Humpolec, Krásno, Mariánské Lázně, Nový Jičín, Praha 8, Praha 12, Rokytnice nad Jizerou, Rosice u Brna, Sázava, Telnice, Úštěk, Valašské Klobouky, Vítkov, Vřesina, Vyžlovka a Zbyslavice. Asociace má na závěr roku 2015 celkem 129 členů, s regionálním vlivem na 2642 měst a obcí, ve kterých žije 57 % populace ČR. (6.12.2015)
více»
 

KONFERENCE ZDRAVÝCH MĚST 2015 A PŘEHLÍDKA NEJLEPŠÍCH

PRAHA, 1. a 2, prosince 2015: Za účasti mnoha vzácných hostů a více než 170 zájemců o témata spojená s udržitelným rozvojem obcí proběhla v Kaiserštejnském paláci v Praze na Malé Straně konference Národní sítě Zdravých měst ČR. Akce nejenže ukázala ta „nejudržitelnější“ certifikovaná místa v Česku, ale nabídla řadu inovací a inspirací z praxe měst a regionů na témata související s kvalitou úřadů, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací. Dvoudenní akce současně připomněla výročí 70 let OSN. (2.12.2015)
více»
 

Profil MA21 umožňuje městům vzájemné porovnání a inspiraci

Výsledky metody kvality místní Agenda 21 (MA21) prezentují města, obce a regiony již řadu let v Databázi MA21. Doposud však nebylo možné efektivně porovnat praxi jednotlivých realizátorů MA21 a inspirovat se. NSZM ČR proto připravila "Profil MA21". Jedná se o unikátní a přehledný nástroj, který umožní přehledné porovnání v mnoha faktorech, které mají v důsledku vliv na místní kvalitu života.
(17.9.2015)
více»
 

Udržitelný rozvoj a finanční zdroje - témata Školy Zdravých měst ve Znojmě v roce 2015

Ve dnech 21. - 23. října 2015 se ve Zdravém městě Znojmo konala Podzimní škola Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR. Setkání se zúčastnilo na 150 zástupců měst, obcí a regionů a také spolupracujících organizací.  První den zahájil úvodní seminář, v rámci kterého byla představena dobrá praxe a diskutovány jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje obcí včetně možnosti získávání finančních prostředků na aktivity měst.

(23.10.2015)
více»
 

Nejlepší Zdravá města, obce a regiony se představují "na domácím hřišti" v roce 2015

Výbor pro udržitelné municipality a Pracovní skupina pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj Vás ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM) zvou na inspirativní prezentace měst, obcí a regionů. Municipality, které v metodě místní Agenda 21 (MA21) dosáhly nejvyšších kategorií „A“ a „B“, představí své praktické postupy, výsledky a zkušenosti na takzvaných „obhajobách MA21 v místě“. Akce proběhnou v říjnu 2015 - 6. 10. Vsetín, 7. 10. Kopřivnice, 8. 10. Drahanská vrchovina, 12. 10. Chrudim, 13. 10. Křižánky, 14. 10. Litoměřice.

(3.9.2015)
více»
 

Ve Zdravých městech probíhá v roce 2015 tradiční kampaň Dny zdraví

Tradiční kampaň Dny zdraví, která je oslavou zdravého životního stylu, probíhá zejména v první polovině října. V rámci kampaně se konají nejrůznější akce zaměřené na pohybové aktivity, ale také třeba na zdravé stravování. Během akcí v rámci kampaně Dny zdraví si mohou občané na řadě míst nechat zdarma změřit tělesné hodnoty, případně absolvovat další vyšetření nebo získat informace v rámci bezplatného poradenství. Doprovodný program je tradičně určen všem generacím včetně dětí a seniorů. Ke kampani se připojuje řada Zdravých měst.

(6.10.2015)
více»
 

Zdravá města, udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost, vše pod jednou střechou

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) se v září 2015 stala signatářem principů United Nations Global Compact – největší platformy korporátní udržitelnosti na světě pod záštitou OSN. Do sítě je zapojeno více než 13 000 organizací (z toho 8 500 firem) ve 165 zemích světa. V jednotlivých zemích pak toto téma reprezentují jednotlivé národní sítě a hostitelskou organizací UN Global Compact v České republice je Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR). (2.10.2015)
více»
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 28 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2016; Server DtP verze 1.3488
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz