Národní síť Zdravých měst ČR


Diskusní setkání pro nové zastupitele: "Projekt Zdravé město - cesta k úspěchu", již 28.4.

Přijďte se dozvědět odpovědi na Vaše otázky od těch nejpovolanějších - zkušených politiků Zdravých měst, obcí a krajů.
Na otevřeném diskusním setkání Národní sítě Zdravých měst ČR, které proběhne dne 28. dubna od 10 hod. na pražském magistrátu se nechte inspirovat a nacházejte dobré příklady v oblasti kvalitního řízení obcí, zapojování veřejnosti, energetických úspor, spolupráce s mladými, zklidnění dopravy či v mnohých dalších tématech z praxe měst.


(14.3.2015)
více»
 

Zdravá města se zapojí do oslav Dne Země

Den Země, který každoročně připadá na 22. duben, je nejrozsáhlejší mezinárodní kampaní zaměřenou na ochranu životního prostředí. V současnosti probíhá kampaň ve 192 zemích za pomoci více než 22 tisíc partnerských organizací, do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa. Poprvé se Den Země slavil v roce 1970 ve Spojených státech amerických, v České republice se konají oslavy Dne Země již přes 20 let. Také letos se ke kampani připojí Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se bude konat řada osvětových akcí k tématu ochrany životního prostředí. Zdravá města a obce připravují bohatý doprovodný program pro širokou veřejnost. (7.4.2015)
více»
 

Národní sítě Zdravých měst z celé Evropy jednaly v Milánu

Po necelém roce se opět sešli zástupci národních sítí Zdravých měst, tentokráte v italském Milánu, tak aby na tomto pracovním jednání diskutovali aktuální otázky spojené s dalším rozvojem Zdravých měst, obcí a regionů v evropském regionu. Setkání, které proběhlo od 24. do 26. března 2015, připravila italská síť Zdravých měst ve spolupráci s Městem Miláno a pověřenými zástupci Evropské kanceláře WHO (Světová zdravotní organizace) a zúčastnilo se jej celkem 14 národních koordinátorů i řada dalších expertů na problematiku podpory zdraví. Další setkání WHO, tentokráte tradiční mezinárodní konference pro všechna Zdravá města a další zájemce o téma proběhne na konci června 2015 ve finském Kuopiu. (20.3.2015)
více»
 

Světový den zdraví se letos zaměřil na bezpečnost potravin

Světová zdravotní organizace (WHO) vyhlásila 7. duben Světovým dnem zdraví. Kampaň, ke které se hlásí také Zdravá města, je každý rok zaměřena na jedno konkrétní téma. Letos byla tématem Světového dne zdraví bezpečnost potravin. Podle informací WHO jsou potraviny obsahující škodlivé bakterie, viry, parazity nebo chemické substance zodpovědné za více než 200 druhů chorob. Kampaň se snaží upozornit na skutečnost, že zvláště v globalizovaném světě je nutné zajistit bezpečnost potravin ve všech krocích dlouhého řetězce putování potravin od jejich samotného vzniku až k vlastní konzumaci. Propagátorem kampaně je také Státní zdravotní ústav.
(7.4.2015)
více»
 

Jarní škola Zdravých měst v Táboře přivítala rekordní počet účastníků

Ve dnech 18. - 20. března 2015 se ve Zdravém městě Tábor uskutečnila Jarní škola Zdravých měst, která je součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO".  Akci navštívilo více než 120 zástupců měst, obcí a regionů ČR. Setkání zahájil úvodní seminář, který představil zajímavé inspirace ze Zdravých měst a kampaně a služby spolupracujících organizací. (20.3.2015)
více»
 

Metody kvality a strategické řízení na tematické Sekci Zdravých měst, 21.5.

Ve čtvrtek 21. května 2015 se v Praze na Novotného lávce uskuteční tematická Sekce Zdravých měst věnovaná tématu strategického řízení a metodám kvality ve veřejné správě. Na akci bude představena problematika strategického plánování a řízení z pohledu národních institucí i konkrétní zkušenosti a ukázky z praxe jednotlivých obcí. Budou prezentovány i další osvědčené postupy ke kvalitě veřejné správy, např. procesní řízení v praxi úřadu, systém posuzování projektů města a příprava rozpočtu či tvorba územního plánu se zapojením veřejnosti. (24.3.2015)
více»
 

Zdravá města se hlásí k mezinárodním závazkům Aalborské charty

Evropská charta přijatá v dánském městě Aalborg v roce 1994 je dokumentem, který se zabývá směřováním evropských měst k udržitelnému rozvoji a zapojením komunit do realizace místní Agendy 21. Podpisem charty se města a obce zavazují k plnění tzv. Aalborských závazků, které obsahují praktické nástroje pro plnění strategií podporujících zlepšování kvality života a udržitelnosti v oblastech, jako jsou správa věcí veřejných a územní rozvoj, životní prostředí, spotřeba a výroba, doprava, zdraví obyvatel, vzdělávání a výchova, kultura a místní tradice, sociální prostředí a globální odpovědnost. Za Českou republiku se již dříve k plnění těchto závazků přihlásila Zdravá města Vsetín, Hlučín a Chrudim. Aktuálně schválilo přijetí Aalborských závazků také zastupitelstvo Zdravého města Jihlava. (13.3.2015)
více»
 

Na zasedání OSN se v únoru 2015 mluvilo o Zdravých municipalitách v Česku

Dne 9.2.2015 přednesla PhDr. Anna Kárníková, ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR, projev na zasedání OSN v New Yorku. Tématem projevu byl postup udržitelných municipalit v České republice za využití metody místní Agenda 21 (MA21), kterou OSN doporučuje. Mezi udržitelné municipality v Česku patří zejména Zdravá města, obce a regiony. (21.2.2015)
více»
 

Zdravé město Litoměřice předalo zkušenosti pražským kolegům

V prostorách Chvalského zámku v Praze – Horních Počernicích proběhl 23. února seminář, na kterém představili své aktivity zástupci Zdravého města Litoměřice. Akci s názvem "Dobrá praxe: Litoměřice inspirují městské části Prahy v realizaci MA21" připravily Zdravé městské části Praha 20 a Praha 14. Litoměřice do projektu Zdravé město a místní Agenda 21 vstoupily před 12ti lety a dnes je již vedení města pevně propojené se systémem strategického plánování a řízení k udržitelnému rozvoji, jehož přímými účastníky jsou občané. (2.3.2015)
více»
 

V Libereckém kraji proběhlo setkání Zdravých krajů k místní Agendě 21

Ve čtvrtek 12. února 2015 se ve Zdravém Libereckém kraji v budově Krajského úřadu uskutečnilo každoroční Setkání krajů k programu Zdravý kraj a místní Agenda 21. Cílem setkání bylo sdílení osvědčených postupů a inspirací v rozvoji Zdravých krajů a diskutovat nad vzájemnou spoluprací s obcemi, mikroregiony a městy v rámci daného regionu. Své zkušenosti sdíleli zástupci kraje Libereckého, Jihomoravského a kraje Vysočina. (18.2.2015)
více»
 

Město mladým: portál inspirací pro zapojování mladých lidí do rozvoje obcí

Mladí lidé se zájmem o rozvoj míst, kde žijí, mají nově možnost získat inspiraci pro své aktivity na novém webovém portálu s názvem Město mladým. Stejně tak zde najdou zástupci obcí a regionů návody, jak mladé lidi do místních aktivit zapojit. Webový portál Město mladým je rozcestníkem s příklady dobré praxe, cíli jednotlivých měst a indikátory jejich plnění. Naleznete zde rovněž odkazy a informace o partnerských organizacích. (3.2.2015)
více»
 

Národní síť Zdravých měst nabízí svým členům vzdělávací programy

Zástupci veřejné správy ve Zdravých městech, obcích a regionech mají možnost využít unikátních vzdělávacích programů, které se zaměřují na téma udržitelného rozvoje na místní úrovni. NSZM je akreditována Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací instituce a svým členům nabízí dva akreditované vzdělávací programy. Účastníci těchto programů získávají po jejich absolvování certifikované osvědčení platné v územní veřejné správě České republiky. (4.2.2015)
více»
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 25 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2015; Server DtP verze 1.3365
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz