Národní síť Zdravých měst ČR


Beseda v Bratislavě o zkušenostech z 20ti let Zdravých měst v Česku: 17. září

21.7.2014
Dne 17. září 2014 představí předseda NSZM ČR, Mgr. Petr Hermann, na besedě v Bratislavě postup Zdravých měst v průběhu 20ti let existence tohoto programu WHO v ČR. Níže naleznete pozvánku na tuto akci. Věříme, že beseda bude zajímavá pro zástupce měst i pro další zájemce z celého Slovenska.
více >>
 

Nové metodické listy a materiály pro Zdravá města k přípravě akcí s mládeží zveřejněny

29.8.2014
Národní síť Zdravých měst ČR ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory „SEVER“ připravila pro města a obce nové metodické listy a doprovodné materiály pro pořádání akcí s mládeží. Metodické listy přinášejí přehledné návody, jak uspořádat mladé fórum, či jak je možné průběh mladého fóra obměňovat. Úplnou novinkou je metodický list k přípravě kulatého stolu na téma zaměstnanost mladých. 
více >>
 

Kampaň Evropský týden mobility letos proběhne pod heslem "Naše ulice, naše volba"

28.8.2014

Evropský týden mobility (16. - 22. 9.) je kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. Kampaň, jejíž součást tvoří také Den bez aut (22. 9.), je koordinována Ministerstvem životního prostředí. Také letos se do obou kampaní zapojují Zdravá města, obce a regiony. Tématem letošního ročníku kampaně Evropský týden mobility je "Naše ulice, naše volba".

více >>
 

Dobrovolnictví v obcích: konference Zdravých měst a HESTIA v Jihlavě: 29.-30. záři

8.7.2014
Ve dnech 29.-30. září 2014 se ve Zdravém městě Jihlava uskuteční konference s názvem "Dobrovolnictví v obci - jak na to?". Téma dobrovolnictví bude představeno jako cesta ke spolupráci obce s občany a organizacemi a inspirace pro získání zaměstnání. Budou prezentovány příklady dobré praxe mimo jiné ze Zdravých měst Prachatice, Vsetín, Opava, Ústí nad Labem a ze Zdravého Kraje Vysočina, dále dobrovolnické projekty mezinárodní a mezigenerační spolupráce a aktivního zapojení občanů do veřejného života obce či regionu. Akci, která navazuje na loňskou konferenci v Soběslavi, pořádá Národní dobrovolnické centrum HESTIA ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR, Krajem Vysočina a Koordinačním uskupením NNO Vysočiny.
více >>
 

21. Konference NSZM ČR 2014 - zdroj inspirací k postupu po komunálních volbách

9.7.2014
Ve dnech 25. a 26. listopadu 2014 se v Praze uskuteční celostátní 21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR, která se zaměří na aktuální témata a sdílení osvědčených postupů ve Zdravých obcích, městech a regionech. První den akce proběhne v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně. Hlavními tématy letošní konference bude strategické řízení a podpora dobrovolnictví v obcích v návaznosti na principy udržitelného rozvoje. Konference také představí postupy nejpokročilejších místních Agend 21 jako možné inspirace i pro nově zvolené zastupitele.
více >>
 

Mezinárodní konference Zdravých měst se uskuteční v říjnu v Aténách

24.5.2014
Projekt Zdravé město má za sebou na mezinárodní scéně již více než čtvrt století úspěšného rozvoje. Zástupci Zdravých měst nejen z evropského regionu se setkají na 25. výroční konferenci, která se uskuteční ve dnech 22.-25. října v hlavním městě Řecka Aténách. Konference, jejíž mottem je "Zdraví a město: život ve městě v 21. století", se zaměří na témata související s podporou veřejného zdraví, zvyšováním kvality života ve městech, s důrazem na roli místních autorit a samospráv. Účastníci akce budou sdílet úspěšné postupy, inspiraci a dobrou praxi Zdravých měst z celého světa. Konference proběhne pod patronátem Evropské regionální kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO).
více >>
 

„Sídliště, jak dál?“ Návody i úskalí představí mezinárodní konference

11.7.2014
Sídliště ve městech  často představují specifické lokality, které obzvláště nyní vyžadující koncepční a promyšlené rozhodování veřejné správy a dlouhodobý plán. Řada těchto míst může představovat riziko vzniku sociálně problematických oblastí či dokonce vyloučených lokalit. Jejich prostorová struktura s sebou nese komplikace v oblasti ekonomické i sociální udržitelnosti. Doposud se řešení zaměřovala téměř výhradně na domy a jejich stavebně technologický standard a příliš nebyla řešena dlouhodobá strategie pro rozvoj těchto lokalit. 

„Sídliště, jak dál“ je název výzkumného projektu, který probíhá na Fakultě architektury ČVUT v Praze a do kterého se zapojila také Národní síť Zdravých měst ČR. Projekt se zabývá právě hledáním dlouhodobé vize pro sídliště, možností jejich adaptace a úprav. Vyvrcholením projektu bude mimo jiné i chystaná mezinárodní  konference, která proběhne v budově Fakulty architektury ČVUT v Praze 13. a 14. listopadu 2014.
více >>
 

Publikace Chuťovky pro starostky a starosty – inspirace, jak podpořit aktivitu mladých

8.7.2014
Jak zapojit mladé lidi do života obce ukazuje pestrá publikace „Chuťovky pro starostky a starosty“ vydaná společností EDUin, na které úzce spolupracovala NSZM ČR. Publikace představuje projekty čtrnácti neziskových organizací a ukazuje, co dokážou mladí lidé udělat pro své okolí – vlastním nápadem počínaje a úspěšnou realizací konče. Své postupy v této oblasti zde představují i Zdravá města.
více >>
 

Strategické řízení obcí i budoucnost sídlišť, na Letní škole Zdravých měst 2014

20.6.2014
Ve dnech 18. – 20. června 2014 se ve Zdravém městě Turnov uskutečnila Letní škola Zdravých měst, která je součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO". Na akci byly prezentovány příklady dobré praxe z jednotlivých měst i regionů a také zajímavé aktivity odborných partnerů a účastníci měli možnost vzájemně sdílet zkušenosti s realizací MA21. Letní školu zahájil starosta hostitelského města Tomáš Hocke (na fotografii), který přivítal účastníky a představil historii a současnost města. Praktickou ukázku toho, že se i mladí lidé mohou aktivně zapojovat do rozhodování o místě, kde žijí, představili v inspirativní prezentaci samotní studenti z Parlamentu mládeže města Turnova.
více >>
 

Téma zdraví jako integrální součást plánování a řízení měst – Zdravá města jdou příkladem

19.6.2014
Přestože je téma zdraví jednou ze zásadních složek kvality života a ovlivňuje nás všechny, v praxi veřejné správy v ČR je to téma stále velmi podceňované. Obce však disponují velkou řadou nástrojů k jeho pozitivnímu ovlivnění a vylepšení podmínek pro zdraví svých občanů – ať už formu osvěty, cílených preventivních programů nebo například budováním a vylepšováním infrastruktury pro pohyb všech generací, podporou kvality stravování ve školách či formou různých grantových pobídek. Pro to, aby politická reprezentace věděla, kam přesně cílit, je však nejprve nutné s pomocí odborníků detailně zmapovat zdravotní stav obyvatel v daném regionu, vyhodnotit příčiny a hledat vhodná řešení. Zdravá města jsou příkladem, o zpracování zdravotních plánů zájem roste. Tím, kdo tuto aktivitu jako jeden z prvních v Česku ukázal v praxi, bylo Zdravé město Brno. Mezi další, kteří v posledních letech takovýto plán připravují a nyní jej aktualizují, patří například Zdravá města Chrudim, Jihlava, Vsetín, Hodonín, Tábor, Ústí nad Labem či Litoměřice. Zdravá města Prachatice a Strakonice budou analýzu zdravotního stavu obyvatel i zdravotní plán zpracovávat poprvé.
více >>
 

Dobré zprávy existují, pojďme je hledat a ukázat - spolupráce Zdravých měst a regionálních televizí

5.6.2014
Větší mediální podpora příkladů dobré praxe a pozitivních projektů realizovaných městy, obcemi a kraji v České republice - to je cílem nově nastartované spolupráce Národní sítě Zdravých měst ČR s celoplošným televizním programem regionálnítelevize.cz, který se věnuje regionálnímu zpravodajství a propagaci českých, moravských a slezských regionů.
více >>
 

Kampaň "Dny bez úrazů 2014" se zaměří zejména na bezpečnost dětí

31.5.2014
Každoročně na začátku června probíhá ve Zdravých městech, obcích a regionech preventivní osvětová kampaň Dny bez úrazů. Předpoklad, že úrazům lze pomocí prevence účinně předcházet, byl v praxi měst mnohokrát ověřen. Dny bez úrazů nabízí řadu akcí, během kterých se děti učí, jak se bezpečně pohybovat v dopravě, ale také na hřišti, v přírodě a doma. Kampaň zahrnuje také aktivity pro další skupiny obyvatel ohrožených úrazy, například seniory. Nedílnou součást kampaně tvoří také praktický nácvik první pomoci při úrazu.
více >>
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 23 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2014; Server DtP verze 1.3341
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz