Národní síť Zdravých měst ČR


KONFERENCE Národní sítě Zdravých měst, Národní přehlídka MA21 - Praha, 1.12.2015

Dne 1. prosince 2015 se v Praze uskuteční celostátní 22. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR. Zaměří se na sdílení osvědčených postupů v obcích, městech a regionech a na témata související s kvalitou úřadů, udržitelným rozvojem, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací. Konference současně připomene výročí 70 let OSN.

(8.10.2015)
více»
 

Udržitelný rozvoj a finanční zdroje - témata Školy Zdravých měst ve Znojmě v roce 2015

Ve dnech 21. - 23. října 2015 se ve Zdravém městě Znojmo konala Podzimní škola Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR. Setkání se zúčastnilo na 150 zástupců měst, obcí a regionů a také spolupracujících organizací.  První den zahájil úvodní seminář, v rámci kterého byla představena dobrá praxe a diskutovány jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje obcí včetně možnosti získávání finančních prostředků na aktivity měst.

(23.10.2015)
více»
 

NSZM ČR se rozšířila na Valné hromadě o nové členy, Znojmo 2015

Národní síť Zdravých měst ČR se významně rozrůstá. Mezi Zdravá města, obce a regiony se v roce 2015 zařadily municipality: Benešov nad Ploučnicí, Březina u Brna, Humpolec, Krásno, Mariánské Lázně, Nový Jičín, Rokytnice nad Jizerou, Rosice u Brna, Sázava, Telnice, Úštěk, Valašské Klobouky, Vítkov, Vřesina, Zbyslavice. Asociace má aktuálně 128 členů, s regionálním vlivem na 2641 měst a obcí, ve kterých žije 5,945 milionu obyvatel (57 % populace ČR). (6.10.2015)
více»
 

Diskusní seminář 2015: Participativní rozpočtování ve Zdravém městě?

Ve čtvrtek 22. října 2015 od 14.00 hod. pořádá Národní síť Zdravých měst otevřené diskusní setkání na téma Participativní rozpočtování ve Zdravém městě. Setkání proběhne v areálu Louckého kláštera hostitelského Zdravého města Znojmo. V úvodu setkání bude představen proces deliberace jako jeden ze základních principů  Zdravého města a postupu k udržitelnému rozvoji, následně bude diskuse věnována provázání participativního rozpočtování do celkového systému Zdravého města.

(6.10.2015)
více»
 

Nejlepší Zdravá města, obce a regiony se představují "na domácím hřišti" v roce 2015

Výbor pro udržitelné municipality a Pracovní skupina pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj Vás ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM) zvou na inspirativní prezentace měst, obcí a regionů. Municipality, které v metodě místní Agenda 21 (MA21) dosáhly nejvyšších kategorií „A“ a „B“, představí své praktické postupy, výsledky a zkušenosti na takzvaných „obhajobách MA21 v místě“. Akce proběhnou v říjnu 2015 - 6. 10. Vsetín, 7. 10. Kopřivnice, 8. 10. Drahanská vrchovina, 12. 10. Chrudim, 13. 10. Křižánky, 14. 10. Litoměřice.

(3.9.2015)
více»
 

Ve Zdravých městech probíhá v roce 2015 tradiční kampaň Dny zdraví

Tradiční kampaň Dny zdraví, která je oslavou zdravého životního stylu, probíhá zejména v první polovině října. V rámci kampaně se konají nejrůznější akce zaměřené na pohybové aktivity, ale také třeba na zdravé stravování. Během akcí v rámci kampaně Dny zdraví si mohou občané na řadě míst nechat zdarma změřit tělesné hodnoty, případně absolvovat další vyšetření nebo získat informace v rámci bezplatného poradenství. Doprovodný program je tradičně určen všem generacím včetně dětí a seniorů. Ke kampani se připojuje řada Zdravých měst.

(6.10.2015)
více»
 

Zdravá města, udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost, vše pod jednou střechou

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) se v září 2015 stala signatářem principů United Nations Global Compact – největší platformy korporátní udržitelnosti na světě pod záštitou OSN. Do sítě je zapojeno více než 13 000 organizací (z toho 8 500 firem) ve 165 zemích světa. V jednotlivých zemích pak toto téma reprezentují jednotlivé národní sítě a hostitelskou organizací UN Global Compact v České republice je Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR). (2.10.2015)
více»
 

Profil MA21 umožňuje městům vzájemné porovnání a inspiraci

Výsledky metody kvality místní Agenda 21 (MA21) prezentují města, obce a regiony již řadu let v Databázi MA21. Doposud však nebylo možné efektivně porovnat praxi jednotlivých realizátorů MA21 a inspirovat se. NSZM ČR proto připravila "Profil MA21". Jedná se o unikátní a přehledný nástroj, který umožní přehledné porovnání v mnoha faktorech, které mají v důsledku vliv na místní kvalitu života.
(17.9.2015)
více»
 

Národní síť Zdravých měst se oficiálně připojila k Chartě kvality

Mezinárodně certifikovaná asociace Zdravých měst, obcí a regionů (NSZM ČR) se letos v srpnu stala signatářem významného dokumentu "Charty kvality", a zařadila se tak bok po boku řady institucí a firem, které i tímto způsobem deklarují, že podpora kvality je jejich posláním. Signatáři Charty, kterých je v ČR k září 2015 více než stovka, jsou mimo podniky, firmy, univerzity či ministerstva také municipální subjekty – města či pražské městské části, případně profesní sdružení v oblasti veřejné správy. (23.9.2015)
více»
 

Evropský týden mobility: Letos pod heslem “VYBER. ZMĚŇ. ZKOMBINUJ.“

Zdravá města, obce a regiony jsou opět u toho. V letošním roce probíhá kampaň EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY (16. – 22. září) na téma multimodalita - s heslem "Vyber. Změň. Zkombinuj". Evropský týden mobility a kampaň Do the Right Mix se slučují na podporu udržitelné městské mobility. Cílem sloučení je rozšířit a doplnit zavedený formát Evropského týdne mobility s celoroční činností a vytvořit jednotnou online komunitu zaměřenou na podporu udržitelné městské dopravy v Evropě. Sloučené kampaně přijmou název a logo Do the Right Mix a Evropský týden mobility zůstane jako každoroční zvýraznění aktivit. (15.9.2015)
více»
 

Sítě Zdravých měst Evropy se představují v nové publikaci WHO

V letních měsících roku 2015 byla vydána nová publikace Světové zdravotní organizace (WHO) na téma národní sítě Zdravých měst v evropském regionu - National Healthy Cities Networks in the WHO European Region, promoting health and well-being throughout Europe. Materiál, na kterém dlouhodobě spolupracovali jednotliví koordinátoři národních sítí a který byl redigován ze strany WHO a jejích odborných institucí v úvodu shrnuje zaměření, aktivity a vývoj hnutí Zdravých měst.
(17.9.2015)
více»
 

„Pocitové mapy“ – nová služba Národní sítě Zdravých měst

Asociace NSZM ČR nabízí od září tohoto roku zdarma svým členům novou službu – tzv. „pocitovou mapu“. Ta vznikne ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL) v rámci veřejného fóra Zdravého města, obce či kraje. „Pocitové mapy mají obrovskou moc prezentovat prostorové informace v srozumitelné a široce akceptovatelné formě. Pocitové mapy přináší možnost aktivně zapojit občany do sběru informací, ale i názorů na lokalitu, ve které bydlí. Nápad vychází z konceptu GeoParticipace - pojem, který popisuje využití prostorových nástrojů v zapojení občanů do rozhodovacího procesu, který se jich týká. Nejčastěji se jedná o rozhodování o prostoru, který je veřejný, ale může se také jednat o sdílení informací či pocitů o okolí, ve kterém žijí.“, informuje Mgr. Jiří Pánek (UPOL) na serveru PocitoveMapy.cz. (20.8.2015)
více»
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 27 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2015; Server DtP verze 1.3427
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz