Národní síť Zdravých měst ČR


Dobrovolnictví v obcích: konference Zdravých měst a HESTIA v Jihlavě: 29.-30. záři

8.7.2014
Ve dnech 29.-30. září 2014 se ve Zdravém městě Jihlava uskuteční konference s názvem "Dobrovolnictví v obci - jak na to?". Téma dobrovolnictví bude představeno jako cesta ke spolupráci obce s občany a organizacemi a inspirace pro získání zaměstnání. Budou prezentovány příklady dobré praxe mimo jiné ze Zdravých měst Prachatice, Vsetín, Opava, Ústí nad Labem a ze Zdravého Kraje Vysočina, dále dobrovolnické projekty mezinárodní a mezigenerační spolupráce a aktivního zapojení občanů do veřejného života obce či regionu. Akci, která navazuje na loňskou konferenci v Soběslavi, pořádá Národní dobrovolnické centrum HESTIA ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR, Krajem Vysočina a Koordinačním uskupením NNO Vysočiny.
více >>
 

Kampaň Evropský týden mobility letos proběhne pod heslem "Naše ulice, naše volba"

28.8.2014

Evropský týden mobility (16. - 22. 9.) je kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. Kampaň, jejíž součást tvoří také Den bez aut (22. 9.), je koordinována Ministerstvem životního prostředí. Také letos se do obou kampaní zapojují Zdravá města, obce a regiony. Tématem letošního ročníku kampaně Evropský týden mobility je "Naše ulice, naše volba".

více >>
 

Nejlepší Zdravá města, obce a regiony se představí "na domácím hřišti"

3.9.2014
Výbor pro udržitelné municipality a Pracovní skupina pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj Vás ve spolupráci s NSZM ČR zvou na inspirativní prezentace měst, obcí a regionů. Municipality, které v metodě místní Agenda 21 (MA21) dosáhly nejvyšších kategorii "A" a „B“, představí své praktické postupy, výsledky a zkušenosti na takzvaných „kontrolách MA21 na místě“. Akce proběhnou v říjnu 2014 - 1. 10. Chrudim, 2. 10. Křižánky, 6. 10. Litoměřice, 7. 10. Drahanská vrchovina, 8. 10. Kopřivnice, 9. 10. Vsetín.
více >>
 

Beseda v Bratislavě o zkušenostech z 20ti let Zdravých měst v Česku

21.7.2014
Dne 17. září 2014 představil předseda NSZM ČR, Mgr. Petr Hermann, na besedě v Bratislavě postup Zdravých měst v průběhu 20ti let existence tohoto programu WHO v ČR.
více >>
 

Veřejná fóra Zdravých měst, obcí a regionů umožňují občanům společně projednat místní problémy

29.8.2014
Veřejné fórum Zdravého města (případně obce nebo regionu) je pravidelným setkáním, během kterého občané diskutují o největších problémech spojených s udržitelným rozvojem a kvalitou života v dané obci. Účastníci fóra hlasováním určují 10P - desatero problémů. Výsledek je následně ještě ověřen anketou s účastí širšího okruhu občanů. Během fóra se účastníci také dozvědí, jak bylo naloženo s problémy, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce. Setkání s veřejností se účastní nejen představitelé samosprávy, ale také zástupci neziskových organizací, škol a dalších odborných institucí.
více >>
 

Nové metodické listy a materiály pro Zdravá města k přípravě akcí s mládeží zveřejněny

29.8.2014
Národní síť Zdravých měst ČR ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory „SEVER“ připravila pro města a obce nové metodické listy a doprovodné materiály pro pořádání akcí s mládeží. Metodické listy přinášejí přehledné návody, jak uspořádat mladé fórum, či jak je možné průběh mladého fóra obměňovat. Úplnou novinkou je metodický list k přípravě kulatého stolu na téma zaměstnanost mladých. 
více >>
 

Konference NSZM ČR 2014 - zdroj inspirací k postupu po komunálních volbách

9.7.2014
Ve dnech 25. a 26. listopadu 2014 se v Praze uskuteční celostátní 21. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR, která se zaměří na aktuální témata a sdílení osvědčených postupů ve Zdravých obcích, městech a regionech. První den akce proběhne v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně. Hlavními tématy letošní konference bude strategické řízení a podpora dobrovolnictví v obcích v návaznosti na principy udržitelného rozvoje. Konference také představí postupy nejpokročilejších místních Agend 21 jako možné inspirace i pro nově zvolené zastupitele.
více >>
 

Mezinárodní konference Zdravých měst se uskuteční v říjnu v Aténách

24.5.2014
Projekt Zdravé město má za sebou na mezinárodní scéně již více než čtvrt století úspěšného rozvoje. Zástupci Zdravých měst nejen z evropského regionu se setkají na 25. výroční konferenci, která se uskuteční ve dnech 22.-25. října v hlavním městě Řecka Aténách. Konference, jejíž mottem je "Zdraví a město: život ve městě v 21. století", se zaměří na témata související s podporou veřejného zdraví, zvyšováním kvality života ve městech, s důrazem na roli místních autorit a samospráv. Účastníci akce budou sdílet úspěšné postupy, inspiraci a dobrou praxi Zdravých měst z celého světa. Konference proběhne pod patronátem Evropské regionální kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO).
více >>
 

„Sídliště, jak dál?“ Návody i úskalí představí mezinárodní konference

11.7.2014
Sídliště ve městech  často představují specifické lokality, které obzvláště nyní vyžadující koncepční a promyšlené rozhodování veřejné správy a dlouhodobý plán. Řada těchto míst může představovat riziko vzniku sociálně problematických oblastí či dokonce vyloučených lokalit. Jejich prostorová struktura s sebou nese komplikace v oblasti ekonomické i sociální udržitelnosti. Doposud se řešení zaměřovala téměř výhradně na domy a jejich stavebně technologický standard a příliš nebyla řešena dlouhodobá strategie pro rozvoj těchto lokalit. 

„Sídliště, jak dál“ je název výzkumného projektu, který probíhá na Fakultě architektury ČVUT v Praze a do kterého se zapojila také Národní síť Zdravých měst ČR. Projekt se zabývá právě hledáním dlouhodobé vize pro sídliště, možností jejich adaptace a úprav. Vyvrcholením projektu bude mimo jiné i chystaná mezinárodní  konference, která proběhne v budově Fakulty architektury ČVUT v Praze 13. a 14. listopadu 2014.
více >>
 

Publikace Chuťovky pro starostky a starosty – inspirace, jak podpořit aktivitu mladých

8.7.2014
Jak zapojit mladé lidi do života obce ukazuje pestrá publikace „Chuťovky pro starostky a starosty“ vydaná společností EDUin, na které úzce spolupracovala NSZM ČR. Publikace představuje projekty čtrnácti neziskových organizací a ukazuje, co dokážou mladí lidé udělat pro své okolí – vlastním nápadem počínaje a úspěšnou realizací konče. Své postupy v této oblasti zde představují i Zdravá města.
více >>
 

Mládež v akci! Zdravá města rozšiřují své aktivity směrem k mladší generaci

25.6.2014
Zapojování všech generací do veřejného dění patří dlouhodobě k prioritám Zdravých měst. Cílem je zejména aktivizace mladých lidí a zvyšování jejich zájmu o místo, kde žijí. Národní síť Zdravých měst ČR proto realizovala ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER projekt nazvaný „Mládež v akci? Ano, v obci!“. V rámci projektu bylo uspořádáno 12 tzv. Mladých fór, diskusí studentů se zástupci města nad celkovým rozvojem města a 5 kulatých stolů s odborníky na téma zaměstnanosti mladých. Mladí lidé své aktivity a zkušenosti prezentovali na závěrečné konferenci projektu a byla také nově vytvořena a pilotně ověřena metodika pro pořádání akcí podporujících participaci mladé generace. Do projektu se za rok a půl trvání zapojilo na 620 mladých lidí ve věku od 15 do 30 let.
více >>
 

Strategické řízení obcí i budoucnost sídlišť, na Letní škole Zdravých měst 2014

20.6.2014
Ve dnech 18. – 20. června 2014 se ve Zdravém městě Turnov uskutečnila Letní škola Zdravých měst, která je součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO". Na akci byly prezentovány příklady dobré praxe z jednotlivých měst i regionů a také zajímavé aktivity odborných partnerů a účastníci měli možnost vzájemně sdílet zkušenosti s realizací MA21. Letní školu zahájil starosta hostitelského města Tomáš Hocke (na fotografii), který přivítal účastníky a představil historii a současnost města. Praktickou ukázku toho, že se i mladí lidé mohou aktivně zapojovat do rozhodování o místě, kde žijí, představili v inspirativní prezentaci samotní studenti z Parlamentu mládeže města Turnova.
více >>
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 23 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2014; Server DtP verze 1.3357
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz