Národní síť Zdravých měst ČR


Audit udržitelného rozvoje municipality (dle Aalborských závazků) - součást MA21 v ČR

V letech 2010-2012 vznikla "Metodika hodnocení udržitelného rozvoje municipality" v návaznosti na realizací metody MA21 v ČR. Hodnocení probíhá v 10ti oblastech rozvoje města, v souladu s mezinárodními Aalborskými závazky. Výsledkem je tzv. Audit udržitelného rozvoje města. Metodika byla původně zaměřena na kategorii "A" MA21, nyní je využívána již od kategorie "C" MA21. Audit UR má být součástí každé strategie města, které se odvolává na udržitelný rozvoj.

Metodika byla schválena Pracovní skupinou MA21 při RVUR v březnu 2012. Metodika je dále průběžně aktualizována. Další aktualizace je připravována na rok 2017.

Kromě samotné Metodiky a jejích příloh jsou níže uvedeny soubory auditů a stanoviska expertů v rámci hodnocení kategorie "A" MA21, dle jednotlivých témat UR tzv. Audit UR města. Testování metodiky v roce 2011 probíhalo ve městech Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice a Vsetín, za podpory Ministerstva životního prostředí, ve spolupráci s experty na jednotlivá témata a společností Integra Consulting. NSZM ČR následně od roku 2013 financuje oponentury Auditu UR, které byly základem pro přidělení kategorie "A" MA21 městu Chrudimi a městu Litoměřice.

Hodnocená témata udržitelného rozvoje v rámci Metodiky (dle Aalborských závazků):

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj
2. Životní prostředí
3. Udržitelná spotřeba a výroba
4. Doprava a mobilita
5. Zdraví obyvatel
6. Místní ekonomika a podnikání
7. Vzdělávání a výchova
8. Kultura a místní tradice
9. Sociální prostředí
10. Globální odpovědnost

Výstupy Auditů UR jednotlivých měst a související indikátory udržitelného rozvoje měst podle výše uvedných témat jsou k dispozici na stránce porovnání Auditů UR v info-systému DataPlán NSZM.  

Podle uvedených témat je členěna Galerie udržitelného rozvoje měst, kde jsou soustředěny příklady dobré praxe, stategické cíle a také výstupy Auditů.

 NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2016; Server DtP verze 1.3488
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz